Działalność gospodarcza rencisty

Pytanie:

Mam 47 lat i od 06.2005r do 08.2007r uzyskałem świadczenie rentowe na podstawie udokumentowanych 27 lat pracy w tym 20 lat działalności gospodarczej w zakresie mechaniki samochodowej co było zgodne z moim wykształceniem, gdyż ukończyłem technikum samochodowe. Posiadam orzeczenie komisji rentowej ZUS-u o całkowitej niezdolności do pracy z powodu m.in. choroby serca, a świadczenie rentowe wynosi 680 zł. Czy i w jakiej formie prawnej mogę podjąć działalność gospodarczą w zakresie biura nieruchomości, ponieważ świadczenie rentowe jest bardzo niskie. a ja posiadam licencję Ministerstwa Infrastruktury, którą kilka lat temu uzyskałem po ukończeniu postępowania kwalifikacyjnego? Słyszałem, że w przypadku działalności gospodarczej będę musiał płacić pełną składkę ZUS-u od 01.06.2006r natomiast w niektórych pozostałych formach prowadzenia działalności tylko składkę ograniczoną?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Działalność gospodarcza rencisty

5.5.2006

Kwestie związane z wypłatą świadczenia rentowego w razie prowadzenia działalności opisuje artykuł Kiedy może zostać zmniejszona Twoja emerytura lub renta (zmniejszenie świadczenia)?

Od 1 czerwca 2006 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury.

 

Potrzebujesz porady prawnej?