Egzekucja na rzecz ZUS a zwrot VAT

Pytanie:

Zalegałem ze składkami w ZUS. Urząd Skarbowy jako organ egzekucyjny dla ZUS wystawił tytuły wykonawcze wzywające mnie do zapłaty zadłużenia i rozpoczął czynności egzekucyjne. Jednakże tenże Urząd Skarbowy od ponad roku prowadzi czynności kontrolne w sprawie zwrot VAT dla mnie, o który się zwróciłem. Zwrot ten w zależności od przeliczeń US pokryje w całości lub w części moje zadłużenie wobec ZUS. Napisałem pismo w sprawie wstrzymania egzekucji do czasu wydania decyzji dotyczącej zwrotu VAT. Jednakże dostałem odpowiedź, że US nie jest władny do wstrzymania egzekucji na podstawie powyższego pisma. Jakie czynności powinienem podjąć, żeby wstrzymać egzekucję do czasu wydania decyzji o zwrocie VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Egzekucja na rzecz ZUS a zwrot VAT

Rzeczywiście US nie miał możliwości zawieszenia egzekucji na podstawie pisma, o którym mowa w pytaniu. US nie ma bowiem kompetencji w dysponowaniu wierzytelnością, która należy się Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Dopiero, gdy zwrot VAT zostanie przyznany, US mógłby tą kwotę zająć na poczet należności dla ZUS. Do tego czasu wszelkie rozmowy muszą być prowadzone z ZUS. Egzekucja podlega zawieszeniu m. in. w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej. Decyzja co do wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty należy jednak nie do organu egzekucyjnego, lecz dysponenta wierzytelności, którym w tym wypadku jest ZUS. Należy więc złożyć wniosek do właściwego oddziału ZUS o zawarcie umowy w sprawie rozłożenia na raty lub o odroczeniu płatności należności. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład ubezpieczeń Społecznych może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne