Emerytura na szczególnych warunkach a odprawa

Pytanie:

Czy osobie przechodzącej na emeryturę z tytułu opieki nad dzieckiem specjalnej troski przysługuje tzw. odprawa emerytalno - rentowa?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.3.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Emerytura na szczególnych warunkach a odprawa

Na podstawie art. 92[1] § 1 kodeksu pracy, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Kodeks pracy nie różnicuje pracowników przechodzących na "normalną" emeryturę od pracowników, którzy przechodzą na emeryturę na szczególnych warunkach. Dlatego należy uznać, że odprawa emerytalna przysługuje także osobie, o której mowa w pytaniu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne