Ewidencja pracy a zadaniowy system czasu pracy

Pytanie:

Pracodawca zatrudnia projektantów i sprzedawców w systemie zadaniowego czasu pracy. Czy jest obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.9.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ewidencja pracy a zadaniowy system czasu pracy

W przypadku wprowadzenia w zakładzie pracy zadaniowego systemu czasu pracy pracodawca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy. Wynika to z brzmienia art. 149 § 2 kodeksu pracy (Dz. U. 1998 r., Nr 21 poz. 94):

Art. 149. § 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie.

§ 2. W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy.

Powyższe jest uzasadnione tym, że dla tej grupy pracowników nie można z góry ustalić rozkładu czasu pracy, bowiem faktycznie o rozkładzie tym decyduje pracownik.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Badania kontrolne a czas pracy

11.5.2018 przez: Saced

Wyjazd a nadgodziny

29.4.2018 przez: irong33

Nagła zmiana grafiku

8.4.2018 przez: Bdghjkptw

2tygodnie 168h

6.4.2018 przez: Sanczos