Kiedy odliczyć podatek dochodowy i VAT od faktury zaliczkowej

Pytanie:

Czy od wystawionej faktury zaliczkowej podatek dochodowy i podatek VAT rozlicza się w miesiącu wystawienia tej faktury czy w miesiącu dostarczenia towarów i wystawienia faktury końcowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.4.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kiedy odliczyć podatek dochodowy i VAT od faktury zaliczkowej

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 86 ust. 2 pkt 1 stanowi, że podatek naliczony (czyli podlegający odliczeniu) to suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

  1. z tytułu nabycia towarów i usług,
  2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, raty, zadatku), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu.

Wystawienie faktury VAT stwierdzającej dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty) następuje w trybie par. 17 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…) – Dz.U. Nr 97, poz. 971. W sytuacji, w której przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, fakturę VAT wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy. Każdorazowa zapłata części należności skutkuje obowiązkiem wystawienia faktury VAT do 7 dnia od daty zapłaty, przed wydaniem towaru czy wykonaniem usługi. Termin rozliczenia podatku VAT naliczonego (do odliczenia) reguluje art. 19 ust. 11 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, jeśli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności (przedpłata, rata, zadatek, zaliczka), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tej części zapłaty i w wysokości zapłaconej kwoty. W związku z tym, podatnik który otrzymał fakturę VAT dokumentującą zapłatę części należności, ma prawo do dokonania odliczenia podatku od towarów i usług w rozliczeniu za okres, w którym tą fakturę otrzymał. Przepis z art. 86 ust. 12 ustawy o VAT, odmawiający prawa do odliczenia podatku VAT przed nabyciem prawa do rozporządzenia rzeczą jak właściciel, albo przed wykonaniem usługi, ma zastosowanie do przypadków określonych w pkt. 1 i 3 wskazanych powyżej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

31.3.2020 przez: wunderwafe