Faktury VAT na materiały budowlane

Pytanie:

"Jeśli kupiłem mieszkanie i jest ono na mnie i na żonę, to na fakturze za materiały podaję dane moje i żony? I jak wypisywać faktury - raz na mnie raz na żonę, czy wszystkie mogą być na nas obojga? Czy do faktury podajemy dane zamieszkania, czy zameldowania?"

Odpowiedź prawnika: Faktury VAT na materiały budowlane

Zgodnie z art. 4 ust. 3  ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu dotyczy łącznie obojga małżonków. Bez znaczenia jest przy tym, czy między nimi istnieje wspólność, czy rozdzielność majątkowa. Mając to na uwadze nie powinno mieć znaczenia, czy faktury będą wystawione na oboje z nich, czy na jedno z małżonków (w szczególności jeżeli małżonkowie będą wspólnie składali wniosek o zwrot VAT), skoro i tak małżonkowie mają jeden limit zwrotu.

Inaczej niż przy np. byłej uldze remontowej - nie ma wymagania, by inwestycja, w związku z którą ma przysługiwać zwrot, miała na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Stąd adres na fakturze (zamieszkania lub zameldowania) nie jest aż tak istotny (przy uldze remontowej musiał to być adres zamieszkania), jednak co do zasady nabywca materiałów budowlanych powinien na fakturze podawać adres zamieszkania, który jednocześnie powinien być adresem zameldowania (jeżeli są to różne adresy – powinien to być adres zamieszkania).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika