Finansowanie nagród w konkursach z ZFŚS

Pytanie:

W firmie pracownicy spółki tworzą koło wędkarskie. Firma zorganizowała zawody wędkarskie dla pracowników. Dla zwycięzców przygotowano nagrody (o wartości 400, 200 i 50 zł). Czy nagrody mogą być sfinansowane z ZFŚS?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.11.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Finansowanie nagród w konkursach z ZFŚS

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa, z zastrzeżeniem ust. 2a, pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z  art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Porady prawne

Z powyższego wynika, że z ZFŚS nie mogą pochodzić nagrody za osiągnięcie określonego wyniku w zawodach, gdyż nagrody takie nie są przyznawane z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w art. 8 ust. 1 ustawy - nie są one uzależnione od  sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne