Forma pełnomocnictwa na walne zgromadzenie

Pytanie:

W jakiej formie powinno być udzielone pełnomocnictwo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy? Zgodnie z 412 paragraf 2 KSH chodzi o formę pisemną pod rygorem nieważności. Czy w związku z tym, ze uchwały zgromadzenia akcjonariuszy wymagają zaprotokołowania przez notariusza forma pełnomocnictwa winna mieć również formę aktu notarialnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Forma pełnomocnictwa na walne zgromadzenie

Forma aktu notarialnego zastrzeżona jest dla protokołowania uchwał całego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Dlatego też nie dotyczy ona udzielenia pełnomocnictwa do udziału w tym zgromadzeniu. Nie ma tutaj zastosowania art. 99 par. 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Pełnomocnik na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy jedynie głosuje, a do głosowania nie jest potrzebna forma aktu notarialnego. Uchwały podejmuje całe walne zgromadzenie i to te uchwały muszą być zaprotokołowane w formie aktu notarialnego. Dlatego też pełnomocnictwo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy wymaga jedynie formy pisemnej, aczkolwiek pod rygorem nieważności.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wyłączność PKD dla Spółek Akcyjnych

27.11.2015 przez: piotrtomaszewski

Udziały firmy

16.7.2015 przez: agnieszka.strozynska

Kazus - prawo gospodarcze

11.3.2011 przez: eha22