Formy rozwiązania umowy o pracę

Pytanie:

"Wiem jak powinno wyglądać pismo dotyczące rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, a jak pismo dotyczące rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem ze strony pracownika?"

Odpowiedź prawnika: Formy rozwiązania umowy o pracę

Pismem, które stwierdza, że doszło do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron jest właśnie zawarte porozumienie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Porozumienie to jest zawierane w formie umowy. Natomiast do wypowiedzenia stosunku pracy za wypowiedzeniem dochodzi poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę. Poniżej zamieściliśmy przykładowe formy oświadczeń woli dotyczące:

rozwiązania umowy o prace za porozumieniem

rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika