Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

Pytanie:

Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś haczyk na właścicieli stron internetowych poświęconych uprawie i kwestiom handlu nasionami?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

Kwestie  wyrobu, przerobu, wprowadzania do obrotu, handlu środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi są regulowane ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 r., Nr 179, poz. 1485).

Ustawa ta szczegółowo określa kiedy i w jakich okolicznościach można wprowadzać takie środki do obrotu, posiadać je czy też nimi handlować. Zgodnie z przepisami ustawy, obrót detaliczny środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami będącymi produktami leczniczymi prowadzą apteki i punkty apteczne, zapewniając odpowiednie warunki ich przechowywania uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do tych środków i substancji. Wprowadzanie do obrotu środków odurzajacych lub substancji (czyli udostępnienie osobom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich prekursorów) psychotropowych jest penalizowane przez art. 56 ustawy. Czyn ten, w zależności od swojej wagi, jest zagrożony grzywną i karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 10.

Porady prawne

Artykuł 20 ustawy zabrania reklamy i promocji substancji psychotropowych lub środków odurzających niebędących produktami leczniczymi, a produkty lecznicze zawierające substancje psychotropowe lub środki odurzające mogą być reklamowane tylko na zasadach określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne. Reklamowanie lub promowanie substancji psychotropowych lub środków odurzających wbrew przepisom ustawy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ustawa wskazuje również, iż uprawa maku może być prowadzona na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, nasiennictwa i spożywczego, a jej prowadzenie wymaga co do zasady uzyskania zezwolenia. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona również po uzyskaniu zezwolenia, wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych jest zabroniona. Art. 63-65 ustawy penalizują czyny związane z uprawą tych roślin wbrew ustawie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nadzór Inspekcji Farmaceutycznej nad obrotem hurtowym produktami leczniczymi

Nadzór Inspekcji Farmaceutycznej nad obrotem hurtowym produktami leczniczymi

Obrotem hurtowym w rozumieniu ustawy - Prawo farmaceutyczne jest również wywóz produktów leczniczych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywóz produktów leczniczych z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym Obrót (...)

Święto Policji - o codziennych trudach pracy dla bezpieczeństwa obywateli

Święto Policji - o codziennych trudach pracy dla bezpieczeństwa obywateli

25 lipca br. w Komendzie Głównej Policji zainaugurowane zostaną ogólnopolskie obchody Święta Policji. Uroczystości otworzy spotkanie kierownictwa Policji z rodzinami zasłużonych funkcjonariuszy pod tablicą upamiętniającą Poległych Policjantów w służbie oraz pod obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”. W dniach 25-27 lipca (...)

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

Czym jest zezwolenie?Zezwolenie to decyzja administracyjna dopuszczająca przedsiębiorcę do wykonywania działalności gospodarczej w sytuacji, gdy przepis prawa tego wymaga. Decyzję taką wydaje właściwy organ administracyjny. Zasadą jest, że do wykonywania działalności gospodarczej nie jest wymagane zezwolenie. Prowadzenie hurtowni farmaceutycznej jest jednym z wyjątków od tej (...)

Dane transmisyjne dotyczące abonentów i użytkowników końcowych mają być dłużej przechowywane przez operatorów

Dane transmisyjne dotyczące abonentów i użytkowników końcowych mają być dłużej przechowywane przez operatorów

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne, który znajduje się obecnie w Sejmie, przewiduje wydłużenie z 2 do 5 lat okresu przechowywania danych abonentów i rozmów przez operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Dlaczego obecnie obowiązujący 2-letni okres przechowywania danych transmisyjnych (...)

Co grozi kierowcy będącemu pod wpływem narkotyków?

Co grozi kierowcy będącemu pod wpływem narkotyków?

Nawet dwa lata więzienia grożą kierowcy, w organizmie którego wykryto narkotyk. Dzisiaj ruszyła ogólnopolska akcja uświadamiająca (...). - Ludzie nie zdają sobie sprawy, że narkotyk działa podobnie jak alkohol, a czasem nawet mocniej - mówił Piotr Jabłoński szefujący KBPN. Nie wiedzą też, że prowadzenie auta pod wpływem takich środków jest przestępstwem z kodeksu karnego. Przy (...)

Wyrok TSUE dotyczący CBD

Wyrok TSUE dotyczący CBD

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 19 listopada 2020 r. wydał wyrok w sprawie C-663/18 - B S i C A. Wynika z niego, że państwo członkowskie nie może zakazać sprzedaży kannabidiolu (CBD) wyprodukowanego zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim, jeżeli jest on wyciągiem z całej rośliny cannabis sativa, a nie tylko z jej nasion i włókien. Zakaz ten może jednak być (...)

Wykorzystywanie marihuany w celach medycznych

Wykorzystywanie marihuany w celach medycznych

Czego dotyczy nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych? Ustawa reguluje  kwestię wykorzystywania marihuany w celach medycznych. Po jej wejściu w życie ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także (...)

Czy zaostrzenie przepisów karnych jest skutecznym środkiem na nietrzeźwych kierowców?

Czy zaostrzenie przepisów karnych jest skutecznym środkiem na nietrzeźwych kierowców?

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP, zostanie rozpatrzony poselski projekt kolejnej nowelizacji Kodeksu karnego. Zmiana przewiduje zaostrzenie odpowiedzialności karnej wobec nietrzeźwych kierowców, także będących sprawcami wypadków samochodowych. Jak bowiem wskazują statystyki, mimo szeroko podejmowanych środków mających na celu ograniczenie liczby wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych (...)

Unia szykuje bat na dopalacze

Unia szykuje bat na dopalacze

Parlament Europejski przegłosował nowe przepisy, na mocy których nowe, szkodliwe substancje psychoaktywne, określane mianem dopalaczy, zostaną usunięte z unijnego rynku. W oddzielnym głosowaniu, posłowie zadecydowali także o nałożeniu poważniejszych sankcji, łącznie z wieloletnimi karami więzienia, dla osób handlujących szkodliwymi produktami narkotykopodobnymi. Więcej informacji (...)

Dopalacze nadal groźne. Potrzebne prawne zmiany

Dopalacze nadal groźne. Potrzebne prawne zmiany

Komisja Europejska domaga się delegalizacji na terenie całej UE syntetycznego narkotyku 5-IT, który obecnie jest dostępny w wielu krajach wspólnoty. Substancja ta do tej pory przyczyniła się do śmierci co najmniej 24 osób. Obecnie 5-(2-aminopropyl) indol (tzw. 5-IT) podlega już kontroli w co najmniej siedmiu państwach UE (w Austrii, na Cyprze, w Danii, w Niemczech, w Szwecji, na Węgrzech (...)

Każde posiadanie środków narkotycznych jest przestępstwem

Każde posiadanie środków narkotycznych jest przestępstwem

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wniósł o rozstrzygnięcie przez skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego rozbieżności w wykładni prawa, występującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w zakresie dotyczącym następującego zagadnienia prawnego: "Czy  posiadanie  środka odurzającego lub substancji psychotropowej związane z jego zażywaniem (...)

Skazanie bez rozprawy nie dla młodych sprawców

Skazanie bez rozprawy nie dla młodych sprawców

Magdalena S. na terenie jednostki wojskowej ułatwiła swojemu bratu, Jarosławowi S., użycie środka odurzającego (marihuany) w ten sposób, że przekazała mu narkotyk otrzymany wcześniej od Krystiana W. W chwili popełnienia czynu miała 17 lat i niecałe 3 miesiące. Już podczas pierwszego przesłuchania przyznała się do popełnienia czynu i wyraziła zgodę na wydanie w jej sprawie wyroku (...)

Wzrasta liczba zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków

Wzrasta liczba zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków

Zażywanie heroiny pozostaje w Europie poważnym problemem. Wydatki państwa na rozwiązanie problemu narkotyków kosztują przeciętnego obywatela UE ok. 60 euro rocznie.W ostatnich latach w większości krajów UE wzrosła liczba osób umierających z powodu przedawkowania. Budzi to obawy, że zwiększyła się dostępność heroiny na rynku europejskim. Większość heroiny sprzedawanej (...)

Za skręty z marihuany nie zawsze będzie kara

Za skręty z marihuany nie zawsze będzie kara

Od dziś posiadanie nieznacznej ilości substancji odurzających na własny użytek może skończyć się bez poważniejszych konsekwencji. Nie wiadomo jednak, czym jest nieznaczna ilość. Od 9 grudnia 2011 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa nie legalizuje posiadania żadnej ilości narkotyku - to nadal pozostaje przestępstwem.  Nowe przepisy pozwolą (...)

Czy żołnierze biorą narkotyki?

Czy żołnierze biorą narkotyki?

Dowódcy zyskają przepisy, które pozwolą sprawdzać, czy podkomendni nie pełnią służby pod wpływem narkotyków. Ministerstwo Obrony przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie badań żołnierzy na zawartość w ich organizmach alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych.Rzeczpospolita 18.03.2009 r. żołnierz, narkotyk, alkohol, psychotropowe

Przemyt kokainy do Polski nie powstrzymany

Przemyt kokainy do Polski nie powstrzymany

Przejęcie największego w historii przerzutu kokainy do Polski było klapą, a nie sukcesem policji - "Gazeta" poznała kulisy międzynarodowego śledztwa (...)Z naszych ustaleń wynika, że za wpadkę odpowiadają Szwedzi. Zamiast zamienić kokainę inną substancją, po prostu wyjęli z kontenerów worki z narkotykiem, pozostawiając tylko te z glinką. Sęk w tym, że kartel narkotykowy oznaczył (...)

Czy możliwe jest wyeliminowanie z legalnego obrotu dopalaczy?

Czy możliwe jest wyeliminowanie z legalnego obrotu dopalaczy?

Dopalacze to pigułki, kapsułki i zioła, które w Polsce nie są zakazane, ale według specjalistów mogą szkodzić i działać podobnie jak narkotyki. Handlująca nimi firma World Wide Supplements Importer ma w Polsce 29 sklepów z tymi specyfikami. Działają pod szyldem Dopalacze.com. W kwietniu 2009 roku sklepów ma być już sto.Gazeta Wyborcza, 15.12.2008 r. narkotyk, (...)

Heroina z internetu? Listonosz dostarczył

Heroina z internetu? Listonosz dostarczył

Wystarczył komputer i karta kredytowa. Za 200 złotych kupiono 70 porcji tego narkotyku. Umożliwia to internetowa giełda Silk Road. Można tam wejść tylko przez zmieniający numer IP komputera program TOR – czytamy na łamach Gazety Wyborczej. Dziennikarze gazety postanowili sprawdzić, czy kupno narkotyku rzeczywiście jest możliwe. Po tygodniu w skrzynce pocztowej znalazła się cienka (...)

Leki na katar działają jak narkotyk

Leki na katar działają jak narkotyk

Dlatego trzeba ograniczyć ich sprzedaż. Apteka wyda nam tylko jedno opakowanie lekarstwa. Chodzi m.in. o popularne środki na katar dostępne bez recepty, takie jak Cirrus, Acatar AT oraz Sudafed. Specyfiki te zawierają pseudoefedrynę, która działa w sposób zbliżony do amfetaminy. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która (...)

Nowe rodzaje narkotyków. Wymagają od UE reakcji prawnej

Nowe rodzaje narkotyków. Wymagają od UE reakcji prawnej

W 2012 r. znowu odnotowano wzrost liczby nowych rodzajów narkotyków dostępnych na rynku. Fakt ten dodatkowo komplikuje wysiłki UE w walce z tym problemem . Z rocznego sprawozdania Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii wynika, że globalizacja, postęp technologiczny i internet sprzyjają rozwojowi rynku nowych rodzajów narkotyków. Ta zasadnicza zmiana stwarza istotne (...)

Ostrzejsze kary za handel dopalaczami i za ich posiadanie

Ostrzejsze kary za handel dopalaczami i za ich posiadanie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest w Sejmie. Zaproponowano, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, szczególnie osób młodych, odpowiedzialność za posiadanie, handel i dystrybucję dopalaczy (...)

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

O czym należy pamiętać, podpisując umowę z biurem podróży? Jeśli wybierasz się w podróż z organizatorem wycieczki lub korzystasz z jakichś usług turystycznych, sprawdź dokładnie podpisywaną umowę, zwracając uwagę szczególnie na postanowienia, jakie często kwestionuje UOKiK. Nieostrożność przy zawieraniu umowy, może sprowadzić na podróżnego kłopoty, (...)

Zlikwidowali podziemną plantację marihuany

Zlikwidowali podziemną plantację marihuany

Policjanci z CBŚ zlikwidowali plantację konopi indyjskich i udaremnili wprowadzenie na rynek narkotykowy kilkuset tysięcy działek marihuany. Uprawa zorganizowana była pod ziemią. W specjalnie przystosowanym, betonowym silosie z zamaskowanymi wejściami rosło kilkaset krzaków marihuany. Funkcjonariusze zatrzymali również dwóch handlarzy. Mężczyźni wpadli na gorącym uczynku, (...)

Ostrzejsza walka z dopalaczami

Ostrzejsza walka z dopalaczami

Według nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopalacze będą traktowane jak narkotyki. Za posiadanie nowych środków psychoaktywnych będzie grozić do 3 lat więzienia, a za handel - nawet 12 lat. Co przewiduje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii?  Celem ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy (...)

Magazyn amfetaminy i marihuany zlikwidowany

Magazyn amfetaminy i marihuany zlikwidowany

Zlikwidowany magazyn dystrybucji amfetaminy i marihuany, zabezpieczone blisko 5 kg narkotyków oraz zatrzymani dwaj mieszkańcy Elbląga wywodzący się z lokalnego środowiska pseudokibiców - to efekt realizacji przeprowadzonej przez policjantów Centralnego Biura Śledczego. Narkotyki o czarnorynkowej wartości blisko 150 tysięcy złotych nie trafią na lokalny rynek. Policjanci Centralnego Biura (...)

Uprawa konopi, posiadanie marihuany czy LSD będzie legalne

Uprawa konopi, posiadanie marihuany czy LSD będzie legalne

Można posiadać do 1,5 g heroiny, 1 g kokainy, 2 g metaamfetaminy, do 15 g marihuany, do czterech tabletek ekstazy i do pięciu tabletek LSD - poinformowało czeskie ministerstwo sprawiedliwości. Czesi postanowili zdekryminalizować posiadanie narkotyków - informuje Gazeta Wyborcza. Skoro tyle osób je zażywa, to nie ma sensu z tym walczyć - stwierdził czaski rząd. Oczywiście będą (...)

Państwowe punkty sprzedaży marihuany?

Państwowe punkty sprzedaży marihuany?

Pierwszym miastem na świecie, w którym narkotyki będą dostępne u państwowych urzędników, może stać się Kopenhaga. - Kto nadaje się lepiej do sprzedaży marihuany młodym: diler narkotykowy, któremu zależy na tym, by używali jej coraz więcej i sięgnęli wkrótce po twarde narkotyki, czy urzędnik państwowy? – pyta, cytowany przez Gazetę Wyborczą, Mikkel (...)

Posiadasz narkotyki? Prokurator nie zawsze cię ukarze.

Posiadasz narkotyki? Prokurator nie zawsze cię ukarze.

Kwestia nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dokonana w kwietniu 2011 roku wywołała duże kontrowersje tak w czasie sejmowej debaty jak i wśród środowisk zajmujących się polityką narkotykowa. W świetle oskarżeń częsci polityków o rzekomej "legalizacji narkotyków" warto przyjrzeć się kształtowanej nowelizacji w jej najważniejszym aspekcie, a więc posiadania (...)

Narkotyki na własny użytek

Narkotyki na własny użytek "nie zawsze karalne"

Narkomani, którzy pomogą Policji złapać dilera, nie będą karani za posiadanie nieznacznych ilości środków odurzających przeznaczonych na własny użytek - wynika z przyjętych przez Radę Ministrów założeń do projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Według założeń do wspomnianego projektu wymiar sprawiedliwości „zaniecha ścigania" (...)

Narkomania w szkołach. Jest raport NIK

Narkomania w szkołach. Jest raport NIK

W większości skontrolowanych szkół profilaktyka narkotykowa ogranicza się do poruszania tematu podczas lekcji wychowawczych, prowadzonych często przez nieprzygotowanych do tego nauczycieli. Krajowe Programy Przeciwdziałania Narkomanii w przypadku szkół są zbyt ogólnikowe i sformułowane w sposób, który nie pozwala na ocenę stopnia ich wykonania i skuteczności. Z danych uzyskanych (...)

Reforma przepisów o nieletnich

Reforma przepisów o nieletnich

Reforma przepisów o nieletnich trafiła do Sejmu Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia br. przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowej ustawy, która kompleksowo reguluje postępowanie w sprawach nieletnich.  Rząd chce zreformować przepisy dotyczące nieletnich. Obecna ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, pochodząca jeszcze z 1982 r., jest archaiczna (...)

Dopalacze trafią pod kontrolę ustawową

Dopalacze trafią pod kontrolę ustawową

Produkty proponowane w sklepach "Dopalacze" to nic innego, jak alternatywne narkotyki - wynika z projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dokument, przedstawiony przez posłów Platformy Obywatelskiej, skierowano do sejmowej Komisji Zdrowia. Projekt jest odpowiedzią na rosnącą w szybkim tempie liczbę sklepów z tzw. dopalaczami. – Oferowane w nich substancje (...)

Młodzież a substancje psychoaktywne

Młodzież a substancje psychoaktywne

Wyniki badania CBOS, opublikowane w styczniu br., wskazują spadek liczby uczniów palących papierosy oraz zażywających narkotyki. W przypadku alkoholu odsetki pijących pozostały na poziomie zbliżonym do zanotowanego w roku 2003. Niepokojących wniosków dostarcza analiza zachowań młodzieży w miastach do 20 tys. mieszkańców. W roku 2008 odnotowano tam najwyższe wskaźniki: regularnego palenia (...)

Wpadli przez skręta

Wpadli przez skręta

Dwóch 18-latków jadących ul. Boremlowską zatrzymali stołeczni wywiadowcy. Wpadli, gdy jeden z nich wyrzucił przez okno auta skręta z marihuaną. W samochodzie policjanci znaleźli narkotyki. Teraz jeden odpowie za posiadanie narkotyków, drugi za kierowanie samochodem pod ich wpływem.W sobotnie popołudnie policjanci stołecznego wywiadu, jadąc ulicą Boremlowską, zwrócili uwagę na jadące (...)

Zlikwidowana

Zlikwidowana "domowa" plantacja marihuany

Policjanci z Wesołej podejmując interwencję, w związku ze zgłoszeniem zgonu, odkryli wokół posesji małą plantację marihuany. Funkcjonariusze zabezpieczyli susz roślinny, nasiona i rośliny konopi indyjskich, a także materiały do uprawy i produkcji środków odurzających - namiot z oświetleniem i ogrzewaniem, zeszyt z notatkami dotyczącymi uprawy roślin, torebki foliowe (...)

CBŚ rozbiło grupę handlarzy narkotyków

CBŚ rozbiło grupę handlarzy narkotyków

Policjanci z CBŚ zatrzymali 8 osób podejrzanych o handel narkotykami w Krakowie. Marihuana, kokaina i amfetamina rozprowadzane były w lokalach, ale trafiały także do indywidualnych odbiorców. Podejrzanym zostały przedstawione zarzuty handlu narkotykami, za co grozi kara od 3 do 10 lat więzienia.Od kilku miesięcy funkcjonariusze CBŚ pod nadzorem prokuratury, wspomagani przez policjantów z (...)

Narkotyki na własny użytek

Narkotyki na własny użytek

Powstał Rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z proponowanymi regulacjami prokurator mógłby podjąć decyzję o umorzeniu postępowania karnego przeciwko osobie posiadającej nieznaczną ilość narkotyków na własny użytek. Według Polskiej Sieci ds. Polityki Narkotykowej nowe przepisy, w których pojawiają się takie sformułowania, jak (...)

Szef nie może sprawdzić, czy bierzesz narkotyki

Szef nie może sprawdzić, czy bierzesz narkotyki

Osoby zażywające w czasie pracy narkotyki, są w praktyce bezkarni. – Dopóki nie dojdzie do przestępstwa, dopóty nie mamy podstaw do badania pracownika będącego pod wpływem narkotyków – tłumaczy w rozmowie z rzeczpospolitą policjant zajmujący się na co dzień sprawami narkotykowymi. Funkcjonariusz dodaje, że jedyna regulacja dotycząca badania stanu pracownika (...)

Narkotyki na własny użytek zostaną nielegalne?

Narkotyki na własny użytek zostaną nielegalne?

Senacka komisja chce, by z projektu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wykreślić przepis umożliwiający odstąpienie, w niektórych przypadkach, od ścigania za posiadanie małej ilości narkotyków. Taka poprawkę zaproponował przewodniczący senackiej komisji praw człowieka, praworządności i petycji Stanisław Piotrowicz (PiS) – donosi Gazeta Prawna. Oprócz niego (...)

Przeciwdziałanie narkomanii w szkole

Przeciwdziałanie narkomanii w szkole

W opinii rzecznika, rozporządzenie MENiS z 2003 r. oraz procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją nie dają nauczycielom uprawnień do robienia takich badań. Nie pozwalają też uznać wprowadzania psów do szkół za działania profilaktyczne. (...)Programy profilaktyczne opierały się głównie na wykładach, pogadankach policji czy specjalistów z ośrodków (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Posiadanie marihuany

Posiadanie marihuany

U młodej, 17 letniej osoby policja podczas zwykłej kontroli znalazła woreczek z suszem ok 0,6 grama (waga woreczka i suszu) po przeszukaniu mieszkania policja niczego nie znalazła, osoba ta nie była (...)

Granice tajemnicy lekarskiej

Granice tajemnicy lekarskiej

Czy lekarz, któremu pacjent przyznaje się, że zażywa narkotyki powinien zachować tę wiadomość i objąć tajemnicą lekarską, czy w obawie, że taki człowiek może w pracy popełnić jakieś groźne (...)

Posiadanie narkotyków przez 17-latkę

Posiadanie narkotyków przez 17-latkę

Mam 17 lat w prokuraturze toczy się moja sprawa w związku z popełnieniem przeze mnie przestępstwa (posiadanie małej ilości marihuany) - po otrzymaniu odpowiednich ekspertyz prokuratura zadecyduje (...)

Dopalacze na telefon

Dopalacze na telefon

Opinii publicznej znany jest temat sklepów z tzw. \"dopalaczami\". Sprzedawcy wykorzystują fakt, że pewne substancje odurzające nie znajdują się na liście zakazanych. Z drugiej strony administracja (...)

FORUM PRAWNE

Legalizacja miękkich narkotyków

Legalizacja miękkich narkotyków Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz czym Waszym zdaniem (...)

Nieletni spożywający lek jako narkotyk.

Nieletni spożywający lek jako narkotyk. Witam moje pytanie dotyczy osoby nieletniego 16 lat, który spożywa wraz ze znajomymi innymi nieletnimi leki ogólnie dostępne w aptekach tak iż się nimi narkotyzuje. (...)

amfetamina i kierowanie pojazdem?

amfetamina i kierowanie pojazdem? Witam mam takie pytanie zasadniczo bardzo istotne. Jak karana będzie osoba która prowadziła pojazd pod wpływem amfetaminy? Tzn czy tak jak po alkoholu (bo to też (...)

Znęcanie psychiczne

Znęcanie psychiczne Znajoma wniosła do sądu wniosek o rozwód. Mąż alkoholik. Niestety wiadomo ze nim sprawa się rozpocznie, nim będzie orzeczenie rozwodowe minie dużo czasu. Mieszkają razem. (...)

Środki laboratoryjne a narkotyki

Środki laboratoryjne a narkotyki Witam, zwracam się z prośbą odnośnie toczonego postępowania wobec mojej osoby, dotyczącego jazdy samochodem pod wpływem środka odurzającego. Policyjny drug test (...)

marihuana odpowiedzialność w grupie

marihuana odpowiedzialność w grupie Zastanawiam się czy i jaka kara grozi, jeśli jest się gospodarzem imprezy, żeby lepiej to sobie wyobrazić załóżmy, że są to nasze urodziny. Chcemy je urządzić (...)

znalezienie woreczków po narkotykach

znalezienie woreczków po narkotykach witam, podczas rutynowej kontroli u mojego chłopaka znaleziono woreczki po narkotykach, co mu za to moze grozić, były tam ślady resztki proszku, ale bardzo znikome, (...)

Kara za palenie

Kara za palenie Witam Chciałbym się dowiedzieć czy policja może ukarać kogoś za zażycie narkotyk tylko i wyłącznie na podstawie zeznań świadków?

kara za sprzedaz narkotykow

kara za sprzedaz narkotykow Witam zostalem zatrzymany z 20 gramami amfetaminy(handel i posiadanie) odpowiadam z wolnej stopy , niebawem sprawa czy grozi mi dluuga odsiadka? dodam iz mam zone i dwoje dzieci (...)

narkotyki

narkotyki Zastanawiam sie tylko, pytanie nie ejst zwiazane ze mna czy moja rodzina. Teraz zmieniło sie prawo dotycace narkotykwó, kto teraz decyduje ile naorkotyków jest ok a ile jest nie ok? sad moze (...)

Narkotyki

Narkotyki Witam Policja znalazła sprzedawcę narkotyków, który poda nazwiska swoich klientów w tym mojego kolegi. Co mu może za to grozić?

Narkotyki

Narkotyki Może mi ktoś udzielić informacji: co grozi obywatelowi polskiemu, który mieszka na stałe w hiszpanii, jeśli wysłał do Polski 2 gramy marichuany?

Narkotyki

Narkotyki Witam! czy karalne jest bycie pod wpływem narkotyków, nie posiadając przy sobie nic?

narkotyki

narkotyki witam.czy znacie może jakiegoś adwokata który specjalizuje się w sprawach podejrzanych o posiadanie lub handel narkotykami? Witam! czy karalne jest bycie pod wpływem narkotyków, nie posiadając (...)

NAĆPANY KIEROWAŁ SAMOCHODEM I MIAŁ NARKOTYKI NA PÓŹNIEJ

NAĆPANY KIEROWAŁ SAMOCHODEM I MIAŁ NARKOTYKI NA PÓŹNIEJ 08,11,2013 W PIĄTKOWY WIECZÓR POLICJANCI Z REFERENTU RUCHU DROGOWEGO ZATRZYMALI 25 LETNIEGO MĘŻCZYZĘ ,KTÓRY KIEROWAŁ SAMOCHODEM BĘDĄC (...)

Nieletni w sprawie o narkotyki

Nieletni w sprawie o narkotyki Serdecznie witam wszystkich,sprawa dotyczy mojego 15sto letniego syna.Syn dostał wezwanie na policje jako sprawca czynu karalnego.Na pytanie moje i wałkowanie tematu syn (...)

Pomówienie i głupota....

Pomówienie i głupota.... Witam mam problem niedawno zostałem zatrzymany z kolega on mial przy sobie narkotyki(ja nic nie miałem przy sobie ani w domu). Policjanciu zabrali nas na komisariat i po pewnym (...)

Kontakty z dzieckiem w towarzystwie osoby z sądu

Kontakty z dzieckiem w towarzystwie osoby z sądu Witam. Ponownie piszę do Was z prośbą o pomoc. Po krótce opiszę moją sytuację: Jestem mamą 3,5 rocznej dziewczynki. Mieszkamy razem z moimi rodzicami. (...)

Kontakty z dzieckiem w towarzystwie osoby z sądu

Kontakty z dzieckiem w towarzystwie osoby z sądu Kontakty z dzieckiem w towarzystwie osoby z sądu Witam. Ponownie piszę do Was z prośbą o pomoc. Po krótce opiszę moją sytuację: Jestem mamą 3,5 (...)

narkotyki a www

narkotyki a www witam chcialbym sie dowiedziec czy tworzac strone www o narkotykach, zawierajaca forum, zdjecia narkotyków, opisy itp grozi mi jakas odpowiedzialosc karna lub cos w tym rodzaju? dziekuje (...)

Porady prawne