Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

Pytanie:

Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś haczyk na właścicieli stron internetowych poświęconych uprawie i kwestiom handlu nasionami?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

Kwestie  wyrobu, przerobu, wprowadzania do obrotu, handlu środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi są regulowane ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 r., Nr 179, poz. 1485).

Ustawa ta szczegółowo określa kiedy i w jakich okolicznościach można wprowadzać takie środki do obrotu, posiadać je czy też nimi handlować. Zgodnie z przepisami ustawy, obrót detaliczny środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami będącymi produktami leczniczymi prowadzą apteki i punkty apteczne, zapewniając odpowiednie warunki ich przechowywania uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do tych środków i substancji. Wprowadzanie do obrotu środków odurzajacych lub substancji (czyli udostępnienie osobom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich prekursorów) psychotropowych jest penalizowane przez art. 56 ustawy. Czyn ten, w zależności od swojej wagi, jest zagrożony grzywną i karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 10.

Artykuł 20 ustawy zabrania reklamy i promocji substancji psychotropowych lub środków odurzających niebędących produktami leczniczymi, a produkty lecznicze zawierające substancje psychotropowe lub środki odurzające mogą być reklamowane tylko na zasadach określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne. Reklamowanie lub promowanie substancji psychotropowych lub środków odurzających wbrew przepisom ustawy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ustawa wskazuje również, iż uprawa maku może być prowadzona na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, nasiennictwa i spożywczego, a jej prowadzenie wymaga co do zasady uzyskania zezwolenia. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona również po uzyskaniu zezwolenia, wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych jest zabroniona. Art. 63-65 ustawy penalizują czyny związane z uprawą tych roślin wbrew ustawie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: