Imienne raporty do ZUS - kasy chorych

Pytanie:

Czy pracodawca ma obowiązek wystawiać dla ubezpieczonych ZUS RMUA? Czy może wykonywać to tylko na życzenie ubezpieczonego? Czy obecnie te dokumenty powinny posiadać informacje o przynależności do kasy chorych? Jeśli nie ma na nich takich informacji, to czy będą one honorowane? Czy w przypadku korekty raportu imiennego, pracodawca ma prawo żądać zwrotu dokumentów ZUS RMUA od ubezpieczonego, aby wystawić nowe druki?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.2.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Imienne raporty do ZUS - kasy chorych

Na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek ma obowiązek przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych imiennych raportów miesięcznych dotyczących ubezpieczonego. Na płatniku ciąży również obowiązek przekazywania informacji - zawartych w raportach - ubezpieczonemu, na piśmie. Informacja przekazywana ubezpieczonemu, dotycząca składek na ubezpieczenie zdrowotne, obejmuje również symbol kasy chorych, do której składka jest przekazywana. W przypadku braku informacji o kasie chorych, nie posiada wszystkich danych wymaganych przepisami prawa. Jest więc obarczona wadą formalną. W przypadku korekty raportu imiennego, płatnik ma obowiązek przekazać ubezpieczonemu nowy dokument (więc wystawić nowy ZUS RMUA), zawierający już wszystkie prawidłowe informacje.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wynagrodzenie

Dzisiaj 5:40:1 przez: Czupakabra

Personalizacja produktu a zwrot do 14 dni

Wczoraj 22:4:51 przez: Kamila0912

Odpowiedź na pozew o ustalenie ojcostwa

Wczoraj 18:6:1 przez: Maly123456