Jawność prac komisji rewizyjnej

Pytanie:

W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. Czy prace komisji rewizyjnej są jawne? Czy informacji powinna udzielać na wniosek?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Jawność prac komisji rewizyjnej

Zgodnie z art. 11b ustawy o samorządzie gminnym, działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.

W tym miejscu powstaje wątpliwość, czy przepis ten, w części dotyczącej komisji rady gminy, dotyczy również  komisji rewizyjnej, czy też tylko do fakultatywnych komisji stałych i doraźnych. W literaturze przedmiotu wyrażany jest pogląd, że komisja rewizyjna jest wewnętrznym organem gminy - ale w naszej ocenie nie przeczy to temu, iż komisja rewizyjna jest jednym z rodzajów komisji gminy. W naszej ocenie, można uznać komisję rewizyjną za komisję rady gminy w rozumieniu przepisów dotyczących jawności, w konsekwencji należy uznać, że znajdą zastosowanie przepisy dotyczące jawności. Zatem  posiedzenia komisji rewizyjnej powinny być jawne, a komisji dotyczy wyżej cytowany art. 11 b ustawy o samorządzie gminnym. Zasady dostępu do dokumentów powinny zostać określone w statucie.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne