Kasy rejestrujące a wynajem pokoi

Pytanie:

Prowadzę sezonową działalność gospodarczą jako osoba fizyczna - wynajem pokoi przez miesiące VI-IX, dotychczas nie byłem płatnikiem VAT i nie posiadałem kasy fiskalnej - mój roczny utarg mieścił się w kwocie do około 35 tysięcy. Ponieważ podniosłem standard pokoi, w związku z tym myślę podnieść dotychczasowe ceny za pokój. Przy dobrej pogodzie i udanym sezonie przewiduję utarg w tym roku na około 50-60 tys. W którym momencie powinienem się zarejestrować jako płatnik VAT i kiedy powinienem zakupić kasę fiskalną, bo pokoje tylko wynajmuję osobom fizycznym? Czy przy zakupie kasy fiskalnej przysługuje mi jakiś zwrot?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.5.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kasy rejestrujące a wynajem pokoi

Usługi udostępniania umeblowanych mieszkań (pokoi gościnnych) np. turystom, na kilkudniowy pobyt mieszczą się w grupowaniu - PKWiU 55.23.13-00.00 "Usługi wynajmu pozostałych umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania".

Usługi zaliczone do grupowania PKWiU 55.23.13-00.00 podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podatku VAT w wysokości 7%. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku VAT wynosi 7%. W załączniku tym, w poz. 140 pod symbolem ex 55.2 wymienione zostały usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (PKWiU ex 55.23.15).

Jeżeli zatem usługi wynajmu są klasyfikowane zgodnie z powyższym numerem PKWiU i są świadczone na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, może zaistnieć konieczność ich ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej (fiskalnej).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących, zwalnia się do dnia 30 czerwca 2008 r. (przy czy można przypuszczać, iż zwolnienie to zostanie przedłużone) z obowiązku ewidencjonowania również podatników, u których kwota obrotu z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy (tj. sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 4; zgodnie z ust. 4 zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w pierwszym półroczu 2008 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy.

Zatem, jeśli podatnik nie przekroczy w pierwszym półroczu kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, nie musi instalować kasy rejestrującej. Odnośnie ewentualnej dalszej konieczności zainstalowania kasy należy jednak poczekać na nowelizację rozporządzenia w sprawie kas (obecne przewiduje zwolnienia tylko do końca czerwca 2008 r.).

Jak stanowi art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2.500 zł.

Warto także przeczytać:

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: