Kiedy udzielana jest bonifikata przy zakupie mieszkania komunalnego

Pytanie:

"W jakich sytuacjach właściwy organ może udzielić bonifikaty na wykup mieszkania komunalnego?"

Odpowiedź prawnika: Kiedy udzielana jest bonifikata przy zakupie mieszkania komunalnego

Bonifikata może zostać przyznana jeżeli nieruchomość jest sprzedawana m.in:

a) na cele mieszkaniowe,

b) poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 r.,

c) jako lokal mieszkalny,

d) spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika