Kopia raportu z przeszukania

Pytanie:

W piątek 25 maja zapukała do moich drzwi Policja z nakazem przeszukania mieszkania w poszukiwaniu "nielegalnej działalności/produkcji". Niczego nie znaleziono; ktoś najprawdopodobniej wprowadził Policje w błąd. Po przeszukaniu policjanci pytali mnie czy przesłać mi kopię raportu z przeszukania. Naiwnie odpowiedziałem, że nie chcę im dodawać papierkowej roboty i nie widzę takiej potrzeby. Czy mogę teraz pisemnie poprosić Komisariat Policji, z którego byli ci policjanci o przesłanie mi kopii raportu z przeszukania?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kopia raportu z przeszukania

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego protokół przeszukania powinien, oprócz wymagań wymienionych w przepisach ogólnych, powinien zawierać oznaczenie sprawy, z którą zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie ma związek, oraz podanie dokładnej godziny rozpoczęcia i zakończenia czynności, dokładną listę zatrzymanych rzeczy i w miarę potrzeby ich opis, a nadto wskazanie polecenia sądu lub prokuratora. Jeżeli polecenie nie zostało uprzednio wydane, zamieszcza się w protokole wzmiankę o poinformowaniu osoby, u której czynność przeprowadzono, że na jej wniosek otrzyma postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia czynności.

Zgodnie z art. 157 §  3 kpk nie można odmówić stronie zezwolenia na sporządzenie odpisu protokołu czynności, w której strona uczestniczyła lub miała prawo uczestniczyć, jak również dokumentu pochodzącego od niej lub sporządzonego z jej udziałem.  

Przepisy procedury karnej nie wprowadzają obowiązku po stronie Policji o wysłania protokołu przeszukania, tj. można żądać odpisu protokołu, ale należy w tym celu udać się do właściwej komendy policji.

W przypadku przeszukania bez postanowienia sądu lub prokuratora o przeszukaniu doręcza się osobie, u której dokonano przeszukania, w terminie 7 dni od daty czynności na zgłoszone do protokołu żądanie tej osoby. Jak jednak wynika z treści pytania, przeszukanie nastąpiło na podstawie uprzedniego postanowienia wydanego w tej sprawie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: