Koszty budowy lokalu a pomoc państwa

Pytanie:

W sprawie mojego mieszkania ?lokatorskiego? to wymagany wkład mieszkaniowy w dacie przydziału tego mieszkania wynosił 1000 zł. z \"groszem\" po denominacji a kredyt zaciągnięty przez spółdzielnie jako -środki publiczne na sfinansowanie kosztów budowy lokalu wynosił 4000 zł. z \"groszem\" po denominacji. Państwo umorzyło 70 % odsetek przejściowo wykupionych tego kredytu ( z 4000 zł.) co samo umorzenie stanowi przeszło 2 i pół razy więcej niż sam wkład mieszkaniowy. Art. 10 ust. 2 usm. określa wkład mieszkaniowy jako (różnicę pomiędzy kosztem budowy przypadającym na lokal, do którego ma zostać przyznane spółdzielcze lokatorskie prawo, a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu) to w takim razie opierając się na art. 10 ust. 2 usm.,- proszę o odpowiedź co jest różnicą pomiędzy kosztem budowy przypadającą na lokal, do którego ma zostać przyznane spółdzielcze lokatorskie prawo a co jest pomocą ze środków publicznych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Czy koszta budowy to w tym przypadku wymagany wkład mieszkaniowy w dacie przydziału mieszkania czyli 1000 zł. z \"groszem\"? a uzyskana przez spółdzielnię pomoc ze środków publicznych (..) to 4000 zł. z \"groszem\"? w odniesieniu do wymienionych w tym opisie wartości. Wydaje się że pomoc to kredyt 4000 zł. ale co z kasztami budowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koszty budowy lokalu a pomoc państwa

Art. 10. ust. 2 przywoływanej ustawy stanowi:

Art. 10. 2. Członek, o którym mowa w ust. 1, wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

Aby odpowiedzieć na Pańskie pytanie warto przywołać także odpowiednie orzecznictwo. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 sierpnia 2009 r. (I FSK 2157/2008) orzekł: „Stosownie do art. 10 ust. 2 u.s.m., należnym wkładem mieszkaniowym członka spółdzielni na dzień ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest wkład mieszkaniowy stanowiący różnicę między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu, na podstawie art. 29 ust. 6 u.p.t.u. jedynie kwota tego wkładu stanowi podstawę opodatkowania tej czynności. Wartość udzielonego kredytu ze środków KFM-u na wybudowanie tego lokalu nie ma wpływu na powiększenie tej podstawy w oparciu o zdanie drugie art. 29 ust. 6 u.p.t.u., gdyż kredyt ten nie stanowi części wkładu mieszkaniowego, o którym mowa w tej części ww. przepisu, która została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową kredytu na sfinansowanie kosztów budowy”.

Porady prawne

I tak, odpowiadając na Pańskie pytania – kosztami budowy są rzeczywiste koszty poniesione przez spółdzielnię przy budowie danego lokalu. Nie jest to wkład mieszkaniowy członka. Pomoc państwa zaś stanowi całość uzyskanych dopłat, czy też refundacji. Natomiast różnicą między kosztami budowy, a pomocą państwa jest wkład mieszkaniowy – czyli ok. 1000 zł.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne