Koszty odpisów dokumentów sprawy

Pytanie:

"Powód z uwagi na złą sytuację materialną został zwolniony z kosztów sądowych. Ponieważ sprawa odbywa się w mieście odległym o 200km czy możliwe jest wniesienie o sporządzenie odpisu protokołu z rozpraw? Podobno dla strony zwolnionej z kosztów z powodów niskich dochodów takie kopie wykonywane są bezpłatnie? Czy to prawda? Jeśli tak to na jaki przepis się powołać? Sprawa jest o tyle istotna, że w poprzednich sprawach zdarzały się rozbieżności miedzy treścią zeznań, a zapisem w protokole, które w istotny sposób zmieniały sens wypowiedzi stron. W sytuacji braku wglądu do protokołu nie można zweryfikować ewentualnych przeinaczeń i manipulacji sędziego. "

Odpowiedź prawnika: Koszty odpisów dokumentów sprawy

Kwestię tę regulują przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w powiązaniu z odpowiednimi przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Zwolnienie od kosztów obejmuje opłaty i wydatki. Do takich zalicza się też opłaty kancelaryjne, które obejmują m.in. opłaty za wydanie odpisu protokołów z rozpraw. Wystarczy powołać się na fakt, że powód zwolniony jest z kosztów sądowych i na ustawę o kosztach sądowych (art. 77).

 

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika