Kupno nieruchomości po umorzeniu egzekucji

Pytanie:

Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości należącej do osoby fizycznej zostało umorzone po II licytacji z powodu braku chętnych. W księdze wieczystej tej nieruchomości wpisane były hipoteki wierzycieli obecnego właściciela. Z tego co mi wiadomo może on sprzedać z wolnej stopy na obecnym etapie tą nieruchomość.Jeśli kupiłbym od niego aktem notarialnym tą nieruchomość, to czy wszystkie wpisy hipoteczne z księgi wieczystej zostaną usunięte i komu mam zapłacić za tą nieruchomość - obecnemu właścicielowi czy komornikowi prowadzącemu umorzone postępowanie egzekucyjne? Czy nie narażę się na kłopoty związane z wierzycielami byłego właściciela nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.3.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kupno nieruchomości po umorzeniu egzekucji

Umorzenie licytacji, o którym mowa w przedstawionym pytaniu, jest uregulowane w art. 985 k.p.c. Nowa egzekucja z tej nieruchomości może być wszczęta dopiero po upływie roku. Termin roczny należy liczyć od daty uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Wobec umorzenia postępowania nieruchomość nadal stanowi własność dłużnika i może on nią rozporządzać, co do zasady, wedle swojego uznania. Wobec tego umowę sprzedaży należy zawrzeć z dłużnikiem i jemu uiścić cenę.

Porady prawne

Nie wygasają żadne obciążenia hipoteczne ustanowione na nieruchomości, także w razie sprzedaży tej nieruchomości. Stąd wierzyciele hipoteczni, mogą, po upływie roku, ponownie wszcząć i przeprowadzić egzekucję ze sprzedanej nieruchomości.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne