Likwidacja spółki

Pytanie:

"Czy rozwiązanie spółki pociąga za sobą jej likwidację?"

Odpowiedź prawnika: Likwidacja spółki

Zaistnienie przyczyny rozwiązania spółki aktualizuje obowiązek przeprowadzenia likwidacji spółki. W przypadku jednomyślnej uchwały możliwe jest zakończenie prowadzenia działalności spólki w inny sposób niż likwidacja. W przypadku wypowiedzenia lub orzeczenia sądu, pozostaje jedynie forma likwidacji określona przepisami kodeksu spółek handlowych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika