Likwidacja stanowiska jako przyczyna wypowiedzenia

Pytanie:

Czy wystarczy w wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony podać jako przycznę likwidację stanowiska?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Likwidacja stanowiska jako przyczyna wypowiedzenia

Zgodnie z art. 30 par. 4 Kodeksu pracy w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Według wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 1997 r. (I PKN 419/97; OSNAPiUS 1998/20 poz. 598) "przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę musi być konkretna i rzeczywista. Nie musi jednak mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej doniosłości skoro wypowiedzenie jest zwykłym sposobem rozwiązania bezterminowego stosunku pracy." Likwidacja stanowiska może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, należy mieć jednak na uwadze, że sąd przy ustalaniu stanu faktycznego będzie brał pod uwagę konkretne okoliczności, a zwłaszcza fakt, czy podana przyczyna była rzeczywista, czy też tylko pozorna.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne