Mieszkanie komunalne a osoba odpowiedzialna za dokonywanie napraw

Pytanie:

Mieszkam w mieszkaniu, które jest administrowane przez Zakład gospodarki Komunalnej w Krakowie ( tak jak z resztą i cała kamienica ), sąsiadowi pękła rura w podłodze, czego skutkiem zalało mi połowę sufitu. Kto jest obowiązany do dokonania naprawy uszkodzonej rury? Oba mieszkania znajdują się w kamienicy administrowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Miasta Krakowa. Są to więc mieszkania \\\"komunalne\\\", zajmowane przeze mnie i przez sąsiada na zasadzie \\\"przydziału\\\", opłacane czynszem miesięcznym.

Masz inne pytanie do prawnika?

16.8.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Mieszkanie komunalne a osoba odpowiedzialna za dokonywanie napraw

Przedmiotowy lokal jest lokalem komunalnym, wynajmowanym od Gminy, wobec czego stosuje się do niego przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Obowiązki w zakresie napraw i konserwacji obciążające najemcę są wyczerpująco wymienione w art. 6b ustawy. W razie wątpliwości, kogo obciąża naprawa lub konserwacja konkretnego elementu lokalu, należy przyjąć, że wynajmującego (Dziczek Roman, Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów, Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 200). Treść art. 6b ustawy przedstawia się następująco:
Art. 6b.1. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego.
Porady prawne
Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne