Moment powstania ochrony prawnoautorskiej dzieła

Pytanie:

"Kiedy powstaje ochrona prawnoautorska dzieła? Czy wtedy, kiedy się je zarejestruje? "

Odpowiedź prawnika: Moment powstania ochrony prawnoautorskiej dzieła

Zgodnie z założeniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej - prawie autorskim), autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste, powstają z chwilą ustalenia utworu/dzieła (np. gry multimedialnej). Jak podkreśla się powszechnie w nauce przedmiotu chodzi tutaj o „uzewnętrznienie", umożliwiające zapoznanie się z utworem przez osobę inną niż twórca.
Zatem, zgodnie z art. 1 ust. 4 prawa autorskiego, powstanie ochrony prawnoautorskiej nie zależy od spełnienia jakichkolwiek formalności, czyli np. dokonania rejestracji dzieła, umieszczania odpowiednich adnotacji, noty copyrightowej, czy wreszcie rejestracji wzoru przemysłowego. Tak więc, naruszenie ingerujące w autorskie prawa majątkowe (podmiotu dysponującego tymi prawami) lub autorskie prawa osobiste (bezpośredniego twórcy gry), mogą pociągać za sobą odpowiedzialność zarówno cywilną jak i karną.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika