Nadpłata wynikająca z formularza PIT-40A/11A

Pytanie:

"W zeznaniu podatkowym PIT 40 suma zaliczek pobranych przez organ rentowy jest wyższa niż podatek należny (nadpłata). Organ rentowy zwrócił nadpłatę z bieżącymi świadczeniami. Gdzie należy wykazać nadpłatę w PIT-37?"

Odpowiedź prawnika: Nadpłata wynikająca z formularza PIT-40A/11A

W sytuacji opisanej w pytaniu chodzi zapewne o druk PIT-40A/11A (nie zaś PIT-40). Jeśli między zaliczkami pobranymi w trakcie roku podatkowego przez organ rentowy a podatkiem należnym za rok podatkowy powstanie różnica na korzyść podatnika (nadpłata), organ rentowy zalicza ją na poczet zaliczki należnej za marzec roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli zaś nadpłata przekracza tę zaliczkę, zostaje zwrócona łącznie z bieżącymi świadczeniami.

Podatnicy, którzy pomimo otrzymania rocznego obliczenia podatku, zamierzają rozliczyć się z urzędem skarbowym, do zeznania podatkowego przepisują kwoty z poz. 54-56 formularza PIT-40A (kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne przepisują z poz. 33). W wyniku rozliczenia może się okazać oczywiście, że wysokość podatku będzie inna niż wykazana na druku PIT-40A (a więc również wysokość nadpłaty będzie inna). Jeśli po rozliczeniu okaże się, że suma zaliczek przekroczy wysokość podatek za rok podatkowy, nadpłata wynikająca z tego zeznania zostanie wykazana w poz. 115 zeznania PIT-37.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika