Najem - księgowanie wydatków zaliczkowych

Pytanie:

"Pytanie dotyczy rozliczania najmu w oparciu o zasady ogólne. Nieruchomość była zakupiona na osobę prywatną i teraz jest wynajmowana. Kiedy powinienem księgować wydatki na zaliczki? Dość często jest tak, że sklep pobiera zaliczkę (np. na meble) w jednym miesiącu, a zamawiany towar dostarcza dopiero za miesiąc/dwa i wtedy następuje wpłata pozostałej części i wystawienie faktury. Jaki dokument jest wystarczający na potwierdzenie wpłaty zaliczki? Czy sam wydruk potwierdzenia z banku wystarczy?"

Odpowiedź prawnika: Najem - księgowanie wydatków zaliczkowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) wpłata zaliczki na towar powoduje konieczność wystawienia przez sprzedawcę faktury VAT obejmujacej tą zaliczkę. Oczywiście, jeśli nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej fakturę VAT wystawia się tylko na jej żądanie. Nabywca powinien zatem takie żądanie zgłosić i wówczas wystawiona mu faktura VAT jest pełnowartościowym dokumentem potwierdzającym fakt poniesienia kosztu. Mając bowiem na uwadze dosyć rygorystyczne podejście organów podatkowych do dokumentowania kosztów podatkowych (również przy najmie), sam wydruk potwierdzenia wpłaty może być kwestionowany.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika