Nauka zawodu młodocianego pracownika

Pytanie:

W maju uczennica przerwała praktyczną naukę zawodu i naukę w firmie X. W tym samym miesiącu osiągnęła 18 lat. W miesiącu grudniu postanowiła ukończyć szkołę i odbyć praktyczną naukę zawodu w firmie Y. Czy pracodawca może zatrudnić ją na zasadach odbycia praktycznej nauki zawodu z wynagrodzeniem przysługującym młodocianym? Istnieje między mną a pracodawcą konflikt - ja uważam że młodociany to osoba od 16 - 18 lat w tym przypadku dopuszczam możliwość zdobywania praktycznych kwalifikacji lecz za wynagrodzeniem określonym jako minimalne - czyli na dzień dzisiejszy 936 zł

Masz inne pytanie do prawnika?

11.12.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nauka zawodu młodocianego pracownika

Rzeczywiście, pracownikiem młodocianym jest ten, który nie ukończył 18 lat. Jednakże zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu osiągnęły pełnoletność, kończą tę naukę na warunkach określonych dla młodocianych(§ 13 niniejszego rozporządzenia).

Z kolei § 14 rozporządzenia stanowi, że w razie przerwania nauki zawodu i podjęcia jej w tym samym lub pokrewnym zawodzie u innego pracodawcy, czas odbytej poprzednio nauki zawodu wlicza się młodocianemu do okresu wymaganego do obycia przygotowania zawodowego, po sprawdzeniu stopnia opanowania zawodu, jeżeli przerwa w nauce zawodu nie trwała dłużej niż 12 miesięcy. Z przedstawionego stanu wynika, iż pracownica nie ukończyła nauki zawodu, gdyż nauka zawodu młodocianego kończy się egzaminem (§ 11 rozporządzenia).

Porady prawne

Analiza powyższych przepisów umożliwia więc stwierdzenie, iż do pracownicy należy nadal stosować przepisy dotyczące przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania mimo tego, iż pracownica stała się już pełnoletnia - ukończyła 18 lat.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne