Niewypłacalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa

Pytanie:

Kiedy ma miejsce niewypłacalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.7.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Niewypłacalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa

Zgodnie z art. 11 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze:

1. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

2. Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

 

Obie podstawy niewypłacalności są względem siebie niezależn - oznacza to, iż upadłość dłużnika może być ogłoszona, gdy ziści się którakolwiek z podanych podstaw niewypłacalności.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: