Obawa o zapłatę a faktura pro forma

Pytanie:

Czy jeżeli po wykonaniu przeze mnie usługi obawiam się, czy zostanie ona opłacona, mogę wystawić fakturę pro forma i nie uwzględnić jej w rozliczeniu VAT-7, a uczynić to dopiero po wpłaceniu całej kwoty przez dłużnika i wystawieniu mu właściwej faktury?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.10.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obawa o zapłatę a faktura pro forma

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) nie odnosi się do faktur pro forma, dlatego też tego typu dokument nie wywołuje żadnych skutków na gruncie ustawy o VAT. Faktury pro forma występują w obrocie gospodarczym wyłącznie jako dokument pomocniczy przy dokonywaniu płatności i są zawsze zastępowane przez fakturę właściwą, która stanowi potwierdzenie dokonania transakcji i jest podstawą zapisów w księgach. W związku z powyższym podatnik nie ujmuje faktur pro forma w deklaracjach VAT-7, natomiast kontrahent, który otrzyma fakturę pro forma nie ma prawa na podstawie takiego dokumentu dokonać obniżenia kwoty podatku należnego.

Pomimo faktu, iż sytuacja prawna faktur pro forma nie jest uregulowana są one również stosowane przez usługodawców, którzy z jakichś względów obawiają się, że może ona być niezapłacona przez kontrahenta (np. ponieważ koszt usługi lub prawidłowość świadczenia usługi będzie przez kontrahenta kwestionowana).

Porady prawne

Powyższe znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych (por. postanowienie Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 6 listopada 2006 r., sygn. 1472/RPP1/443-567/06/BIK).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne