Obowiązek posiadania numeru REGON

Pytanie:

Czy ilość zatrudnionych pracowników ma wpływ na nadanie numeru REGON? Zatrudnienie zwiększono z 4 do 7 pracowników. Jeżeli tak, to w jakim czasie należy dokonać zmiany?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.8.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązek posiadania numeru REGON

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w zakresie tej działalności, mają obowiązek wypełniania i składania wniosku o wpis do rejestru podmiotów oraz informowania o zachodzących zmianach w zakresie danych określonych w ustawie, z wyłączeniem właśnie informacji o liczbie zatrudnionych pracowników. W związku z powyższym, nie ma Pan obowiązku informowania o zmianach dotyczących liczby zatrudnionych pracowników.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne