Obowiązek publikacji przeprosin

Pytanie:

Sądownie, po publikacji mojego artykułu prasowego, zostałem zobowiązany do zamieszczenia w konkretnym, wyznaczonym przez Sąd lokalnym periodyku przeprosin o ustalonej treści. Sąd nie ustalił formy, jakiej powinny odpowiadać przeprosiny. Dlatego też pisemnie zleciłem Redakcji lokalnego periodyku zamieszczenie przeprosin w formie, w jakiej był zamieszczony mój artykuł prasowy, to jest na tej samej stronie, taką samą czcionką, bez wytłuszczeń i podkreśleń. Osoba, którą mam przeprosić jest bliskim znajomym Redaktora Naczelnego lokalnego periodyku. Wspólnie od dłuższego czasu prowadzą w stosunku do mnie nagonkę medialną mającą na celu poniżenie mojej osoby. Mam podstawy, ażeby przypuszczać osoby te opatrzą mojej przeprosiny stosownym komentarzem. Dlatego też zlecając zamieszczenie w periodyku przeprosin zastrzegłem, że należność za ogłoszenie zostanie opłacona po jego zamieszczeniu w prasie. Redakcja odmawia zamieszczenia przeprosin, uzależniając to od uiszczenia opłaty jeszcze przed publikacją prasową, na co nie wyrażam zgody. Dodatkowo informuję, że wyznaczona cena za zamieszczenie przeprosin w lokalnym, niskonakładowym periodyku, jest znacznie wyższa niż w ogólnokrajowej "Gazecie Wyborczej". Osoba, którą mam przeprosić, grozi skierowaniem sprawy do Sądu o wszczęcie egzekucji. Twierdzi, zresztą słusznie, że wyrok sadowy nie jest wykonany. Jednakże, wykonanie wyroku nie zależy ode mnie. Nie mam żądnego wpływu na Redakcję. Nie mogę jej zmusić do zamieszczenia ogłoszenia. Ja nie uchylam się od wykonania wyroku. Przecież zleciłem Redakcji zamieszczenie przeprosin i zobowiązałem się do uiszczenia za nie zapłaty po jego publikacji. Art. 35 ust. 1 pkt. 1 Prawa prasowego zobowiązuje Redaktora Naczelnego do zamieszczenia wyroków nakazanych do publikacji przez Sąd. Czy zatem Redaktor nie narusza w tym zakresie prawa? Jakie grożą mi sankcje, w wypadku skierowania sprawy, przez osobę, którą mam przeprosić, do Sądu o wszczęcie egzekucji. Czy Sąd w tej sytuacji może mnie zobowiązać do uiszczenia opłaty za ogłoszenie przed jego publikacją w wygórowanej wysokości?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązek publikacji przeprosin

Artykuł 35 prawa prasowego stanowi, że redaktor naczelny dziennika jest obowiązany opublikować odpłatnie we wskazanym lub uzgodnionym terminie: prawomocny wyrok sądu lub inne orzeczenie zawierające klauzulę o opublikowaniu oraz ogłoszenie sądu lub innego organu państwowego. Natomiast nieodpłatnie redaktor naczelny dziennika jest obowiązany opublikować we wskazanym lub uzgodnionym terminie list gończy. Powyższy przepis nakłada na redaktora naczelnego obowiązek publikacji w dzienniku wyroku sądu lub innego orzeczenia zawierającego klauzulę o opublikowaniu. Publikacja przeprosin nie jest natomiast publikacją wyroku. Jest ona jedynie wykonaniem zapadłego w sprawie wyroku. Z tego względu z powyższego przepisu nie wynika obowiązek redaktora naczelnego publikacji w dzienniku przeprosin. W przypadku nie wykonania przez Pana obowiązku określonego w wyroku, wierzyciel może skierować sprawę na drogę egzekucyjną. W postępowaniu egzekucyjnym na wniosek wierzyciela sąd w którego okręgu czynność ma być wykonana, po wysłuchaniu stron wyznaczy Panu termin do wykonania czynności (zamieszczenia ogłoszenia) i zagrozi grzywną, na wypadek gdyby w wyznaczonym terminie czynności Pan nie wykonał. Jeżeli termin wyznaczony przez sąd minie bezskutecznie, sąd na wniosek wierzyciela będzie mógł nałożyć na Pana grzywnę jednocześnie wyznaczając nowy termin do wykonania czynności z zagrożeniem ukarania surowszą grzywną. W wypadku niewykonania kary grzywny i niemożności jej ściągnięcia, sąd może zamienić grzywnę na areszt. Sąd w postępowaniu egzekucyjnym nie może zobowiązać Pana do uiszczenia opłaty za ogłoszenie przed jego publikacją w wygórowanej wysokości. Tak jak to zostało wyżej przedstawione, może zobowiązać Pana do wykonania czynności (ogłoszenia) z zagrożeniem wymierzenia grzywny.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

problem z komornikiem

29.6.2018 przez: lipek106

Niestawienie się na rozprawie

5.4.2018 przez: flamingo66