Obowiązki członków spółdzielni mieszkaniowej, będących właścicielami lokali

Pytanie:

"Jakie są obowiązki członków spółdzielni mieszkaniowej, będących właścicielami lokali?"

Odpowiedź prawnika: Obowiązki członków spółdzielni mieszkaniowej, będących właścicielami lokali

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. W związku z tym obowiązki członków-właścicieli lokali zostały ukształtowane, co do zasady, w sposób zbieżny z obowiązkami członków, którzy dysponują spółdzielczymi prawami do lokali.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika