Obowiązkowe stawinnictwo na rozprawie

Pytanie:

Czy wezwanie - stawiennictwo obowiązkowe na rozprawę (dla powoda) wyklucza możliwość przesłania wniosku o (zgody na) przeprowadzenie rozprawy bez mojej obecności? Czy taka zgoda jest respektowana przez sąd?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązkowe stawinnictwo na rozprawie

W przedstawionym przypadku chodzi najprawdopodobniej o tzw. przesłuchanie informacyjne, nie o dowód z przesłuchania stron. Jeżeli sąd wzywa strony na rozprawę bez żądania ich obowiązkowego stawiennictwa, żądanie w piśmie procesowym rozpoznania sprawy pod nieobecność strony (w tym wypadku powoda) odniesie zamierzony skutek. Wniosek o rozpoznanie sprawy pod nieobecność strony jest związany z innymi aspektami postępowania niż przesłuchanie informacyjne. Otóż wniosek taki zabezpiecza powoda przez zawieszeniem przez sĄd postępowania z uwagi na nieobecność powoda i na niepopieranie wytoczonej przez niego sprawy. Powód wnioskując jak wyżej może też uniknąć odroczenia rozprawy mimo, że istnieją ku temu powody (rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć). Inaczej jest w przypadku zarządzenia obowiązkowego stawienia się strony. W tej sytuacji żądanie rozpoznania sprawy pod nieobecność strony nie niweluje obowiązku stawienia się na rozprawie na wezwanie sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: