Ochrona lokatorów-prawa i obowiązki stron

Pytanie:

Jak (w związku z obowiązującą ustawą o ochronie lokatorów) wyglądają prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego? Po zmianie KC (który w dzisiejszym kształcie reguluje tylko stosunek najmu lokalu niemieszkalnego), zmianie uległo właściwie wszystko (czas najmu, okres wypowiedzenia, lokal zastępczy, itp.). Moja praca jest związana z przygotowywaniem m.in. takich umów i pojawia się tu pewien problem, ponieważ bardzo mało osób wie o istnieniu tej ustawy, która określa "nowe" zasady stosunku najmu nieruchomości mieszkalnej. Czy jedyną możliwością, aby podpisać z kimś umowę najmu na mieszkanie jest bezwzględne stosowanie tylko ustawy o ochronie lokatorów?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.7.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ochrona lokatorów-prawa i obowiązki stron

Jeżeli zostały spełnione przesłanki z ustawy o ochronie lokatorów, to nie ma możliwości ważnego zawarcia umowy najmu, której postanowienia byłyby w sprzeczności z omawianą ustawą. W najbliższym czasie na naszych stronach pojawią się porady z zakresu ochrony lokatorów, w których szczegółowo zostaną omówione (m.in) prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne