Oczywista omyłka w zamówieniach publicznych

Pytanie:

"Czym jest oczywista omyłka, której dotyczy art. 44 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych? Proszę również o podanie przykładów."

Odpowiedź prawnika: Oczywista omyłka w zamówieniach publicznych

O oczywistej pomyłce w rozumieniu art. 44 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych możemy mówić w sytuacji, gdy powstały pewne braki lub gdy przedstawione dokumenty są niezupełne lub zawierają sprzeczności, przy czym czynniki te muszą wynikać z jawnego niedopatrzenia. Jako przykład oczywistej pomyłki podaje się np. oczywiste omyłki rachunkowe (tj. wynikające z błędów w liczeniu), brak wystarczającej liczby egzemplarzy oferty. Pojęcie oczywistej pomyłki jest pojęciem nieostrym, dlatego też interpretacja konkretnego zachowania jako oczywistej pomyłki możliwa jest tylko w każdym przypadku osobno. Nie można stworzyć generalnej reguły kwalifikującej określone błędy jako oczywiste pomyłki.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika