Odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami

Pytanie:

Jak wygląda odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami

Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pośrednik wykonuje czynności zawodowe osobiście lub przy pomocy innych osób realizujących zadania pomocnicze i działających pod jego nadzorem, ponosząc za ich czynności odpowiedzialność zawodową. Odpowiedzialnością cywilną pośrednika zajmował się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 grudnia 1980 r. (III CZP 67/90, OSN 1991, nr 10, poz. 230), w której przyjął, że odpowiedzialność pośrednika opiera się na nienależytym wykonaniu umowy, a wina wynika z niedołożenia należytej staranności.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne