Odpowiedzialność członka Rady Nadzorczej

Pytanie:

Czy w świetle obowiązującego prawa pojedynczy członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej może odpowiadać sądownie za sprzeczne z prawem decyzje Rady, które zapadają większością głosów?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność członka Rady Nadzorczej

Członek zarządu, rady oraz likwidator odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy. Członkowie rady nadzorczej odpowiadają więc za podejmowane przez siebie działania, w tym teoretycznie także za decyzje podejmowane kolegialnie. Należy jednak zwrócić uwagę, iż przy ustalaniu odpowiedzialności odszkodowawczej, trzeba wziąć pod uwagę spełnienie trzech przesłanek. Są nimi: istnienie (i wysokość) szkody, związek przyczynowy pomiędzy działaniem a wystąpieniem szkody oraz wina. W przedstawionej sytuacji największe problemy będzie rodziło udowodnienie związku przyczynowego pomiędzy podjęciem uchwały a wystąpieniem szkody. Jest tak z uwagi na to, iż podjęcie uchwały przez radę nie zależało wyłącznie od jednego członka tej rady, lecz od decyzji większości.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne