Odpowiedzialność sprzedawcy na zasadzie ryzyka a zwolnienie się z opowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne

Pytanie:

Kiedy sprzedawcy przysługuje zwolnienie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionej nieruchomości? Czy wówczas, kiedy nie były te wady wyszczególnione w protokole zdawczo- oddbiorczym a kupujący go podpisał?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.6.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność sprzedawcy na zasadzie ryzyka a zwolnienie się z opowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady zbywanej rzeczy oparta jest na zasadzie ryzyka, co oznacza, że nie może on zwolnić się od odpowiedzialności za wady wykazując, że wady powstały bez jego winy czy wręcz bez jego wiedzy. Niemniej jednak były właściciel może podnosić, że skoro protokół odbioru mieszkania był bez wskazania wad i usterek, to albo wady powstały już po zawarciu umowy sprzedaży, albo w chwili wiedziała Pani o nich i cena zakupu mieszkania uwzględniała występujące usterki, a więc sprzedający zwolniony jest od ich naprawienia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne