Odprawa a własna firma

Pytanie:

"Firma Sp. z o.o. jest w likwidacji. Spełniam generalnie warunki aby otrzymać należną odprawę z firmy (lub od syndyka). Wypowiedzenie kończy mi się za 3 miesiące. Od ponad 2 miesięcy mam własną firmę. Czy otrzymam odprawę, jeśli mam własną firmę?"

Odpowiedź prawnika: Odprawa a własna firma

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych przysługuje pracownikom. Pan spełnia wszystkie warunki jakie nakłada ustawa dla uzyskania odprawy. To, że pracownik, poza pozostawaniem w stosunku pracy z pracodawcą zwalniającym grupowo, prowadzi własną działalność gospodarczą nie pozbawia go prawa przyznanego przez ustawę. Odprawa jest ściśle związana ze stosunkiem pracy, a czynniki zewnętrzne tj. inne zajęcia pracownika, po za wykonywaną pracą nie pozbawiają go tego prawa.

W związku z powyższym, będzie Panu przysługiwała odprawa na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika