Odprawa z FGŚP

Pytanie:

W dniu zakończenia mojej pracy z końcem marca powinienem otrzymać 2 miesięczną odprawę. Obawiam się, że nie otrzymam jej od pracodawcy i zmuszony będę składać wniosek o wypłatę odprawy z FGŚP. Czy ewentualna wypłata odprawy z FGŚP może zostać ograniczona do średniej krajowej skoro moje zarobki były wyższe? Czy mogę otrzymać 2 miesięczną odprawę według średniej krajowej zarobków?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.3.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odprawa z FGŚP

W przypadku niewypłacalności pracodawcy odprawę wypłaca Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jednakże istnieje istotne ograniczenie możliwości wypłaty odprawy w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Odprawa nie zostanie wypłacona ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdy rozwiązanie stosunku pracy miało miejsce w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, w dniu wystąpienia niewypłacalności bądź w okresie 4 miesięcy po tym dniu. Za dzień niewypłacalności zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego uważa się datę wydania postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości, a także dzień, w którym wystąpiło niezaspokojenie roszczeń pracowników z powodu braku środków finansowych w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę (uchwała SN z dnia 20 listopada 1996 r., III ZP 6/96).

Porady prawne

Ponadto odprawa nie zawsze będzie mogła być w całości wypłacona z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wypłata odprawy nie może przekroczyć kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Zaspokojeniu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych podlega tylko należność główna z tytułu odprawy, bez odsetek za okres opóźnienia pracodawcy w jej wypłacie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne