Odśnieżanie chodnika przy drodze krajowej

Pytanie:

Posesja znajduje się przy drodze krajowej. Od drogi posesję oddziela chodnik szerokości ok. 1,4m oraz pas zieleni (ziemi) ok. 1m. Z jednej stron posesji znajduje się wyjście na chodnik z zakładu usługowego (w tym miejscu posesja jest połączona chodnikiem szer. ok. 1,2m. z chodnikiem przy drodze). Ze względu na moją częstą nieobecność nie mogę regularnie odśnieżać terenu przed posesją. Czy mam obowiązek odśnieżania głównego chodnika przy drodze? Czy reguluje to jakiś akt prawny lub może regulować np. uchwała rady miejskiej lub innej instytucji? (droga jest krajowa!)

Masz inne pytanie do prawnika?

25.11.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odśnieżanie chodnika przy drodze krajowej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Porady prawne

Natomiast pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy już do zarządcy drogi.

Nie ma znaczenia, że jest to droga krajowa, chodzi tu bowiem o wszystkie drogi publiczne, nie tylko gminne. Częścią tej drogi publicznej i czy jest bezpośrednio przy granicy Pana działki. Jeśli miedzy chodnikiem a Pana nieruchomością jest pas zieleni, to nie ma obowiązku odśnieżania.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kto zapłaci za upadek na śliskim chodniku?

Kto zapłaci za upadek na śliskim chodniku?

Za nieodśnieżenie chodnika, który przebiega wzdłuż naszej nieruchomości, możemy zapłacić mandat w wysokości 100 złotych. - Najpierw strażnik pouczy o tym, że trzeba odśnieżyć chodnik. Dopiero gdy to nie poskutkuje, to wlepi mandat – wyjaśnia w rozmowie z e-prawnik.pl Rafał Koko, dyżurny Straży Miejskiej w Jeleniej Górze. Odśnieżanie, usuwanie z chodnika błota (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie dobre wspomnienia. Zacznij od zaplanowania wyjazdu i rozsądnie zaplanuj podróż stosownie (...)

Przejścia dla pieszych mają być bezpieczniejsze

Przejścia dla pieszych mają być bezpieczniejsze

Blisko połowa ofiar wypadków z udziałem pieszych w 2017 r. zginęła w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego. 90% wszystkich pieszych, którzy doznali obrażeń na polskich drogach, zostało rannych także w takich miejscach. Na przejściach dla pieszych odnotowano 4.091 wypadków, w których śmierć poniosło 259 osób, a 4.029 zostało rannych.  - (...)

Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

Drogi w Polsce, pod względem prawnym, dzielimy na drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne.  Jakie drogi są publiczne? Droga publiczna to droga zaliczona do jednej z kategorii dróg: drogi gminnej, drogi powiatowej, drogi wojewódzkiej, drogi krajowej. ##baner## Podstawą do zmiany przebiegu drogi publicznej lub jej zaliczenia do dróg publicznych jest: w przypadku (...)

Zasady finansowania dróg publicznych zgodne z Konstytucją

Zasady finansowania dróg publicznych zgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rady Miasta Chorzów (wnioskodawcy skargi do Trybunału Konstytucyjnego) dotyczący finansowania dróg publicznych.  Drogi krajowe, w tym autostrady, finansowane są z Krajowego Funduszu Drogowego. Kwestionowany przepis ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym wyłącza finansowanie dróg krajowych w miastach na prawach powiatu (...)

Wyszków ma już obwodnicę

Wyszków ma już obwodnicę

Do ruchu oddano obwodnicę Wyszkowa w ciągu drogi ekspresowej S8. Prawie 13-kilometrowy odcinek wybudowano za około 262 mln złotych. Kontrakt w 83% był współfinansowany ze środków unijnych, w ramach Funduszu Spójności.Roboty budowlane rozpoczęły się wiosną 2006 roku. Wykonawcą prac było konsorcjum firm Budimex-Dromex S.A. /„Mosty- Łódź" S.A. Informacje (...)

TIR nie zawsze będzie odholowany z drogi powiatowej

TIR nie zawsze będzie odholowany z drogi powiatowej

Kierowca TIR-a uniknie odholowania pojazdu z drogi po której nie powinien się poruszać wtedy, gdy w pobliżu miejsca kontroli przebiega trasa, którą pojazd taki może legalnie kontynuować jazdę. Przygotowana przez MSWiA nowelizacja prawa o ruchu drogowym - skierowana do rozpatrzenia przez Radę Ministrów - pozwoli „tirowcom" uniknąć odholowania przeciążonego (...)

Premier: przyspieszamy prace budowy dróg w Polsce

Premier: przyspieszamy prace budowy dróg w Polsce

- Rok 2008 może być przełomowy jeśli chodzi o przyspieszenie prac budowy dróg w Polsce - zapowiedział premier Donald Tusk, otwierając budowę obwodnicy Gołdapi. Obwodnica ta ma omijać drogę krajową nr 65 od zachodu. Nadrzędnym celem tej inwestycji jest wyeliminowanie ruchu tranzytowego z miasta, poprawa bezpieczeństwa oraz skrócenie czasu podróży użytkownikom drogi Premier (...)

Ruszył e-TOLL

Ruszył e-TOLL

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 (...)

Obwodnica miasta Biecz oddana do ruchu

Obwodnica miasta Biecz oddana do ruchu

- Oddana dziś do ruchu obwodnica miasta Biecz jest jednym z zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 - powiedział Podsekretarz Stanu w MI Zbigniew Rapciak, 16 października br. podczas uroczystości otwarcia obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 28 Wadowice-Przemyśl. - Droga krajowa nr 28, która ma zasadnicze znaczenie dla ruchu turystycznego (...)

Drogi krajowe też będą płatne

Drogi krajowe też będą płatne

Urządzenia zliczające opłaty będą stały przy 650 km autostrad, około 570 km dróg ekspresowych oraz 520 km dróg krajowych. System elektronicznego poboru opłat zostanie wprowadzony na nasze drogi w przyszłym roku. Winiety zostaną zastąpione od 1 lipca 2011 roku przez tzw. „opłatę elektroniczną”. Przy bramkach umieszczonych na drogach będą musieli się zatrzymać (...)

Wielka inwestycja drogowa podręcznikowym przykładem nieprawidłowości

Wielka inwestycja drogowa podręcznikowym przykładem nieprawidłowości

Realizacja największej od wielu lat inwestycji drogowej we Włocławku – drogi krajowej nr 91 (o planowanej wartości 285 mln zł) jest niemal podręcznikowym przykładem nieprawidłowego zarządzania i nadzoru. Biorąc pod uwagę skalę nieprawidłowości Delegatura NIK w Bydgoszczy skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności skutkującej (...)

Kierowca musi zapłacić za przejazd drogą krajową

Kierowca musi zapłacić za przejazd drogą krajową

Mandat za nieuiszczenie opłaty za przejazd po drogach krajowych, w sytuacji gdy kierowca nie posiadał karty opłaty w pojeździe w momencie kontroli, jest zgodny z konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny. Trybunał rozpatrzył pytanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który poddał w wątpliwość art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie (...)

Elektroniczny pobór opłat za korzystanie z autostrad

Elektroniczny pobór opłat za korzystanie z autostrad

System zostanie zamontowany m.in. na autostradzie A1 na odcinkach Tuszyn – Bełchatów, Sośnica – Świerklany czy autostradzie A2 na odcinku Modła – Stryków I. Elektroniczny system poboru opłat zastąpi winiety od 1 lipca 2011 roku. Od tego dnia kierowcy nie będą opłacali zryczałtowanej opłaty za przejazd. Będzie ona uzależniona od liczby przejechanych kilometrów (...)

Czy przepisy dotyczące autostrad zabezpieczają interesy gmin?

Czy przepisy dotyczące autostrad zabezpieczają interesy gmin?

Gminy mają możliwość prezentowania stanowiska i obrony swoich interesów w trakcie planowania drogi krajowej. Przepisy upraszczające procedury wytyczania autostrad, tras szybkiego ruchu i obwodnic są więc zgodne z ustawą zasadniczą - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Nie naruszają one zatem samodzielności wspólnoty, którą gwarantuje konstytucja, chociaż pewnemu ograniczeniu uległ wpływ (...)

Nadchodzą europejskie standardy dojścia do urzędu sędziego

Nadchodzą europejskie standardy dojścia do urzędu sędziego

Czego dotyczy nowelizacja? Nowelizacja ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw przewiduje nabór do służby publicznej w sądownictwie na podstawie zobiektywizowanego kryterium, jakim jest egzamin. Przywracają Krajowej Szkole pełnię kompetencji do organizowania przebiegu aplikacji, (...)

Jaki wypadek jest wypadkiem przy pracy?

Jaki wypadek jest wypadkiem przy pracy?

Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania pracownika (...)

Podważanie statusu sędziów z racji procedury ich powołania jest niedozwolone

Podważanie statusu sędziów z racji procedury ich powołania jest niedozwolone

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 29 marca 2022 r. wydał wyrok w sprawie C-132/20 - Getin Noble Bank. Wskazał w nim, że sam fakt, że sędzia został powołany w czasie, gdy jego państwo członkowskie nie było jeszcze demokratyczne, nie podważa niezawisłości i bezstronności tego sędziego. Fakt, że sędzia został powołany w czasie, gdy jego państwo nie było (...)

Projekt ustawy likwidującej szlabany na państwowych autostradach

Projekt ustawy likwidującej szlabany na państwowych autostradach

W 2021 r. na państwowych odcinkach dróg płatnych będzie działał jeden system poboru opłat e-Toll. Przejazd odcinkami Konin – Stryków (autostrada A2) i Wrocław – Sośnica (autostrada A4) bez zatrzymywania się przed szlabanem będzie możliwy od 1 grudnia 2021 r. Nowe rozwiązania znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych (...)

Program budowy 100 obwodnic

Program budowy 100 obwodnic

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Co przewiduje program? Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci (...)

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Sejm ostatecznie przyjął ustawę gwarantującą konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości Sejm nie zgodził się 23 stycznia 2020 r. na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów - wskazuje MS. Nowa ustawa, będąca wynikiem inicjatywy poselskiej, czeka już tylko na podpis Prezydenta (...)

Rejestracja w systemie e-TOLL

Rejestracja w systemie e-TOLL

Ministerstwo Finansów uruchomiło rejestrację w systemie e-TOLL oraz Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta. Rejestracja jest krótkim i intuicyjnym procesem, który można przeprowadzić całkowicie online. Kolejnym etapem wdrożenia nowego systemu, będzie uruchomienie w czerwcu br. poboru opłat w systemie e-TOLL.  ##baner## Internetowe Konto Klienta Udostępniono (...)

Korytarz życia i jazda na suwak zgodnie z przepisami

Korytarz życia i jazda na suwak zgodnie z przepisami

Nowe przepisy wprowadzają jednoznaczne zasady zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów. ##baner## W jaki sposób tworzyć (...)

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

  Potrzeba zmian Rozwiązania przyjęte w nowelizacji ustawy prawo o notariacie, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego mają osiągnąć dwa zasadnicze cele. Z jednej strony zamierzeniem ustawodawcy było odciążenie, i tak już nadmiernie obciążonych sądów, od spraw, które nie są zbyt skomplikowane i mogą być także dokonywane na drodze pozasądowej. Z drugiej (...)

Trudna droga do zawodu sędziego

Trudna droga do zawodu sędziego

Światło dzienne ujrzał przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości (opublikowany wraz z uzasadnieniem na stronach internetowych MS) projekt ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Można by sądzić, że dotyczy on kwestii o charakterze raczej technicznym, ponieważ – na co wskazuje tytuł – reguluje proces przekształcenia Centrum Kształcenia Kadr Sądów Powszechnych (...)

Wierzyciele wyślą elektronicznie tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego

Wierzyciele wyślą elektronicznie tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego

Od kiedy? Od 1 lipca 2021 roku wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną.  ##baner## Co to oznacza? Dla wierzycieli oznacza to przyspieszenie wysyłki tych dokumentów do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i skrócenie czasu na rozpoczęcie egzekucji. Uruchomienie systemu teleinformatycznego wyeliminuje tytuły wykonawcze (...)

Sejm pracuje nad likwidacją szlabanów na państwowych autostradach

Sejm pracuje nad likwidacją szlabanów na państwowych autostradach

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy jest rozpatrywany przez Sejm. Ustawa wprowadzi nowy sposób poboru opłat za przejazd autostradą. Przejazd odcinkami Konin – Stryków (autostrada A2) i Bielany Wrocławskie – Sośnica (autostrada A4) bez zatrzymywania się przed szlabanem, będzie możliwy od 1 grudnia 2021 r. ##baner## - "Kierując (...)

Ministerstwo Finansów pracuje nad likwidacją szlabanów na państwowych autostradach

Ministerstwo Finansów pracuje nad likwidacją szlabanów na państwowych autostradach

Ministerstwo Finansów przygotowuje wprowadzenie nowego sposobu poboru opłat za przejazd autostradą. Przejazd odcinkami Konin – Stryków (autostrada A2) i Bielany Wrocławskie – Sośnica (autostrada A4) bez zatrzymywania się przed szlabanem będzie możliwy od IV kw. 2021 r. Ministerstwo Finansów unieważniło przetarg na videotolling. ##baner## Szef (...)

MF i KAS pracują nad likwidacją szlabanów na państwowych autostradach

MF i KAS pracują nad likwidacją szlabanów na państwowych autostradach

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przygotowują wprowadzenie nowego sposobu poboru opłat za przejazd autostradą dla pojazdów lekkich. Przejazd odcinkami autostrady A2 Konin – Stryków i A4 Wrocław – Sośnica bez szlabanów będzie możliwy od IV kwartału 2021 r. Na państwowych odcinkach dróg płatnych będzie działał (...)

Korytarz życia i jazda na suwak coraz bliżej uregulowania

Korytarz życia i jazda na suwak coraz bliżej uregulowania

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym ma na celu uregulowanie zasad zachowania się uczestników ruchu drogowego, w szczególności kierujących pojazdami, w przypadku przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ("korytarz życia") oraz zachowania się kierujących pojazdami w przypadku wykonywania manewru zmiany pasa ruchu, kiedy na jezdni z co najmniej dwoma (...)

Korytarze życia i jazda na suwak obowiązkowe

Korytarze życia i jazda na suwak obowiązkowe

Minister Infrastruktury skierował do rozpatrzenia przez komisję prawniczą RM projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wprowadzający przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak. Po co zmiany? Celem projektu jest stworzenie jednoznacznych zasad zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

Celem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw jest uporządkowanie kwestii z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zmiany mają m.in. rozwiązać problem braków kadrowych w sądach i usprawnić działanie prokuratury. Nowelizacja zawiera także np. rozwiązania zmierzające do poprawy efektywności Krajowej Rady Sądownictwa. Ustawa przewiduje (...)

Jaki sąd jest właściwy?

Jaki sąd jest właściwy?

Gdzie przebiega granica między prawem krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym oraz funkcjonującymi w ich zasięgu sądami? Wspólnoty mogą stanowić prawo tylko wówczas, gdy w traktacie o Wspólnotach Europejskich znajduje się stosowna podstawa - jest to zasada kompetencji powierzonych. Regułą jest więc kompetencja krajowa, a wspólnotowa wyjątkiem. Dla sądu krajowego oznacza to m.in. (...)

Kto jest zobowiązany do odśnieżania dachów?

Kto jest zobowiązany do odśnieżania dachów?

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek odśnieżenia przylegającego do jego posesji chodnika - przypomina Ministerstwo Budownictwa. Wynika to z obowiązującej od 1997 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - wyjaśnia Jolanta Kolasińska z tego resortu. Od tej zasady jest wyjątek - nie trzeba uprzątać chodnika, na którym jest płatny postój dla samochodów. Oczywiście (...)

Odśnieżać drogę publiczną wzdłuż nieruchomości?

Odśnieżać drogę publiczną wzdłuż nieruchomości?

Za chodnik uznaje się również wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, która jest położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Za nieuprzątnięcie chodnika grozi kara grzywny. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z 2005 roku) nakłada na właścicieli i zarządców obowiązek utrzymania w czystości (...)

Odśnieżaj przed domem, bo dostaniesz mandat

Odśnieżaj przed domem, bo dostaniesz mandat

Musisz usunąć również śnieg z ulicy, jeśli przylega ona do twojej nieruchomości. Gdy ktoś się tam przewróci, może cię pozwać. Gdy zapomnisz o odśnieżaniu, spodziewaj się wizyty straży miejskiej. – Najpierw strażnik pouczy właściciela lub zarządcę nieruchomości, że trzeba odśnieżyć chodnik – tłumaczy w rozmowie z e-prawnik.pl Katarzyna Dobrowolska (...)

Urzędnicy zajrzą do prywatnych koszy na śmieci

Urzędnicy zajrzą do prywatnych koszy na śmieci

Funkcjonariusze straży gminnej, urzędnicy czy nawet sam wójt będą mogli skontrolować kosze na śmieci, które ustawiamy na terenach prywatnych posesji. Dodatkowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł otrzymać przy kontroli wsparcie policji – takie zmiany wprowadzi rządowy projekt nowelizacji ustawy o porządku i czystości w gminach. Dokument czeka (...)

Kto płaci za utrzymanie czystości koło bloków?

Kto płaci za utrzymanie czystości koło bloków?

Za zimowe ogrzewanie, odśnieżanie podwórka czy niespodziewane awarie w budynku w Warszawie płacimy około 8 złotych za metr miesięcznie. Zimą rosną koszty utrzymania budynków. Najbardziej stawki podbija ogrzewanie mieszkań i powierzchni wspólnych, rosną też opłaty za prąd, zwłaszcza gdy budynki są w taki sposób ogrzewane. Do tego dochodzą koszty związane z odśnieżaniem chodnika (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Naruszenie własności przez zaśnieżanie drogi

Naruszenie własności przez zaśnieżanie drogi

Mieszkam przy drodze asfaltowej (droga krajowa). Mój sąsiad odśnieża swoją działkę tak, że przemieszcza śnieg ze swego podwórka na drogę przed moją posesję. Czy postępowanie sąsiada jest (...)

Wymagania dla pojazdów specjalnych

Wymagania dla pojazdów specjalnych

W związku z prowadzoną działalnością w zakresie czyszczenia separatorów, kanalizacji i odstojników przemysłowych oraz unieszkodliwiania wybranych odpadów ciekłych użytkujemy w naszym przedsiębiorstwie (...)

Odszkodowanie przy budowie drogi krajowej

Odszkodowanie przy budowie drogi krajowej

Pod budowę drogi ekspresowej ma zostać wyburzona moja firma. W trakcie budowy stracę kontrahentów, kontrakty i klientów. Do emerytury brakuje mi ponad 10 lat pracy, nie mam gwarancji, że odbuduję (...)

W jakiej odległości od domu mieszkalnego powinny znajdować się ekrany akustyczne?

W jakiej odległości od domu mieszkalnego powinny znajdować się ekrany akustyczne?

Niedaleko mojego domu budują węzeł autostradowy. Bardzo prosiłbym o odpowiedź w jakiej odległości od mojego domu powinien znajdować się ekran akustyczny? Jaka powinna być odległość budynku (...)

Skarga do sądu na uchwałę związku zawodowego

Skarga do sądu na uchwałę związku zawodowego

Statut związku zawodowego (zz) przewiduje możliwość odwołania od uchwały, (decyzji) podjętej na szczeblu lokalnym do komisji rewizyjnej szczebla lokalnego. Od tej decyzji przysługuje odwołanie (...)

Zaniedbana nieruchomość gminna

Zaniedbana nieruchomość gminna

Sądownie została ustanowiona droga konieczna o szerokości 3m i długości 25m na terenie będącym własnością Gminy. W tym przypadku terenem Gminy jest działka w centrum miasta o wymiarach 15m x (...)

Odpowiedzialność za wypadek na chodniku

Odpowiedzialność za wypadek na chodniku

Po remoncie drogi powiatowej i wykonaniu chodników pozostały słupy oświetleniowe wewnątrz chodnika, na samym środku lub też chodnik kończy się na środku poręczy na moście, w ten sposób, że (...)

Obowiązek utrzymania chodnika w należytym stanie

Obowiązek utrzymania chodnika w należytym stanie

Na kim ciąży obowiązek odśnieżania i posypywania piaskiem chodnika wzdłuż działki mieszkalnej? Czy właściciel działki wzdłuż której biegnie chodnik, który oddzielony jest od ogrodzenia (...)

Obowiązki właściciela nieruchomości

Obowiązki właściciela nieruchomości

Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony płytkami korytkowymi (...)

Porządek przy posesji

Porządek przy posesji

Moja działka znajduje się przy drodze i odzielona jest od drogi trawnikiem , który muszę pielęgnować . Po drugiej stronie drogi znajdują się stare drzewa liściaste . Jesienią zachodni wiatr przerzuca (...)

Opłata targowa

Opłata targowa

Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na zewnątrz tylko klienci, jak ich (...)

Droga dojazdowa do lokalu użytkowego

Droga dojazdowa do lokalu użytkowego

W dn. 04.03.2005 r. nabyliśmy w drodze przetargu lokal w budynku wielolokalowym od Gminy jako wyodrębniony lokal samodzielny, który powstał w wyniku podziału jednego lokalu na dwa mniejsze. W wyniku (...)

Umieszczenie reklamy na chodniku

Umieszczenie reklamy na chodniku

Straż Miejska udzieliła mi upomnienia, że umieściłam przed swoim sklepem na chodniku tzw. "potykacz" - rozkładaną reklamę wielkości plakatu, jakie powszechnie ustawia się przed sklepami, restauracjami (...)

Zgoda wspólnoty na roboty budowlane

Zgoda wspólnoty na roboty budowlane

Zamierzam przekształcić lokal mieszkalny na użytkowy. Mieszkanie jest moją własnością, należymy do wspólnoty mieszkaniowej. Uzyskana została zgoda w formie uchwały członków wspólnoty na przekształcenie (...)

Miejsce niebezpieczne z art. 72 Kodeksu wykroczeń

Miejsce niebezpieczne z art. 72 Kodeksu wykroczeń

Jak rozumieć art. 72 Kodeksu wykroczeń, a mianowicie znaczenie terminu "miejsce niebezpieczne". Czy powierzchnia sklepu też może się kwalifikować jako "miejsce niebezpieczne"? Komu należy zgłosić (...)

Odszkodowanie za zajęcie nieruchomości

Odszkodowanie za zajęcie nieruchomości

Czy gmina (SP?) zobowiązana jest do wykupu działki, która przed laty w planach zagospodarowania przestrzennego, została przeznaczona pod ulicę (konkretnie chodnik). Chodnik już od lat jest, a właścicielem (...)

Opłaty za korzystanie z gruntu gminy

Opłaty za korzystanie z gruntu gminy

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego aktualnie działka gminy, która graniczy z moją nieruchomością gruntową nie jest drogą lecz terenem z wewnętrznym podziałem na: tereny (...)

Zaśmiecanie środowiska - odpowiedzialność

Zaśmiecanie środowiska - odpowiedzialność

Zaśmiecone drogi i lasy powodują, że okolica w której mieszkam stała się odpychająca. Proszę wyjaśnić jaka odpowiedzialność za ten stan rzeczy spoczywa na Gminie, jaka na właścicielach lasów, (...)

Odpowiedzialność właściciela za oblodzony parking

Odpowiedzialność właściciela za oblodzony parking

Firma wynajmuje pomieszczenia w budynku biurowym. Kilka dni temu na parkingu pod budynkiem dwa samochody, jeden firmowy, a drugi należący do pracownika, w odstępach kilku godzin czasu uległy uszkodzeniu (...)

Dostarczenie lokalu zamiennego

Dostarczenie lokalu zamiennego

Zajmuję mieszkanie w budynku stanowiącym własność PKP. Od 5 lat Zakład Gospodarki Mieszkaniowej PKP nie przedłuża mi umowy najmu lokalu i wzywa mnie do opuszczenia go bez wskazania lokalu zamiennego. (...)

Przeglądanie akt w sprawie o wykroczenia

Przeglądanie akt w sprawie o wykroczenia

Właściciel budynku złożył do straży miejskiej skargę na najemcę jednego z lokali znajdujących się w jego budynku. Skarga dotyczyła wyrzucania przedmiotów z balkonu bezpośrednio na chodnik (...)

FORUM PRAWNE

dojazd do posesji z działalnością gospodarczą , służebność dojazdu

dojazd do posesji z działalnością gospodarczą , służebność dojazdu witam, prowadzę działalność gospodarczą i mam zapewniony dojazd do posesji oraz wyjazd z niej bezpośrednio na drogę publiczną. (...)

Zderzenie z jeleniem.

Zderzenie z jeleniem. Zderzenie z jeleniem. Czy mozna sie ubiegac od nadlesnictwa czy kola lowieckiego rekompensaty w przypadku zderzenia samochodu ze zwierzyna? Nadmieniam, ze byla to droga krajowa, a (...)

czy mogę domagać się odszkodowania, rekompensatry?

czy mogę domagać się odszkodowania, rekompensatry? Witam Poproszę o pomoc, podpowiedź, w następującej sprawie: mam działkę rekreacyjną z domkiem letniskowym, w najbliższej przyszłości (około (...)

Mandat za wyprzedzanie

Mandat za wyprzedzanie Witam wszystkich. Potrzebuje porady w następującej sprawie. Zostałem zatrzymany przez policję na kończenie manewru wyprzedzania na podwójnej ciągłej. Policjant widział to (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

alimenty dla matki mieszkajacej w niemczech od ojca z polski

alimenty dla matki mieszkajacej w niemczech od ojca z polski Witam chcialabym sie dowiedziec w nastepujacej sprawie. Jestem z osoba, ktora wziela slub w polsce,wyjechala za granice i tam sie rozwiodla.obecnie (...)

Matka mieszka z dzieckiem w Niemczech a ojciec w Polsce skąd alimenty?

Matka mieszka z dzieckiem w Niemczech a ojciec w Polsce skąd alimenty? witam mam pytanie otoz mieszkam w niemczech od 7 lat i jestem w 36 tygodniu ciazy z ojcem dziecka nie jestem i nie bede on mieszka (...)

Odwołanie od zasądzonych alimentów

Odwołanie od zasądzonych alimentów Zostały mi przysądzone alimenty 300 złotych które musze płacić na córke.Sprawa ciągnęła sie rok czasu ponieważ matka mojej córki założyła ja na poczatku (...)

Nowe ciuchy matki za alimenty na dziecko

Nowe ciuchy matki za alimenty na dziecko Mój facet jest po rozwodzie ,dobrowolnie zgodził sie płacic 400 zł na dziecko.Wszystko było ok do czasu kiedy zaczelismy zauważać że mała chodzi wciąż (...)

obnizenie alimentow: czy to mozliwe

obnizenie alimentow: czy to mozliwe Rozwiedlismy się z mężem w maju 2003 r. Rozwód bez orzekania o winie, mieszkanie dla mnie /ale po spłacie męża/, po 500zł alimentów dla 2 dzieci, (...)

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować W 2000r. sąd zasądził od męża alimenty na dzieci. Nigdy dobrowolnie nie zapłacił ani złotówki. Komornik nie mógł ściągać alimentów, bo mąż był (...)

Prawo rodzicielskie

Prawo rodzicielskie Chce pozbawic ojca mojego 6 letniego dziecka wladzy rodzicielskiej, nie widuje sie on z corka od 3 lat i sie nia nie interesuje, jak sprawic by sad przyznal mi racje i zabral mu wladze (...)

Kto odpowiedzialny za odśnieżanie?

Kto odpowiedzialny za odśnieżanie? Prowadzę małą restaurację, która znajduje się w oficynie kamienicy i od toczy się spór o odśnieżanie. A mianowicie ja czy on? Owszem ja użytkuje to pomieszczenie (...)

Parkowanie przy posesji

Parkowanie przy posesji Zdaje sobie sprawę, że tematów takich było od groma lecz wolę się upewnić bo nie znalazłem dokłądnej odpowiedzi i wzamian dostarczyć dokładnie informację aby sprawa (...)

Zmuszony do odśnieżania cudzego dachu

Zmuszony do odśnieżania cudzego dachu Jestem pracownikiem sprzedawcą ale gdy przychodzi zima mamy dodatkowe obowiązki odśnieżania chodnika jak i dachu. Czy mój pracodawca może mi kazać odśnieżyć (...)

Porady prawne