Ograniczanie kontaktów z dzieckiem przez byłego małżonka

Pytanie:

"Moja była żona utrudnia i ogranicza mi kontakty z naszym synem. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?"

Odpowiedź prawnika: Ograniczanie kontaktów z dzieckiem przez byłego małżonka

Proponujemy w pierwszej kolejności postarać się przekonać matkę dziecka do zezwolenia Panu na częstszy kontakt z dzieckiem. Może się Pan posłużyć argumentem dobra dziecka, konieczności zapewnienia dziecku utrzymania prawidłowych relacji z obojgiem rodziców, co stanowi gwarancję prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka, zwłaszcza w pierwszych latach życia. Dopiero w braku współpracy matki dziecka i sprawianiu przez nią licznych przeszkód w zapewnieniu Panu kontaktu z dzieckiem, zasadne będzie dochodzenie praw przed sądem. Dla rozpatrzenia sprawy konieczne będzie wyznaczenie rozprawy. Sąd wystąpiły do właściwych organów o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że rozpatrzenie sprawy tego wymaga, wystąpi o opinię psychologiczną w przedmiocie relacji matki i ojca z dzieckiem oraz wpływu tego kontaktu na psychikę dziecka. Postępowanie to będzie długie i uciążliwe dla obu stron.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika