Omyłka wpisu nazwiska w akcie własności ziemi

Pytanie:

W akcie własności ziemi z dnia 7.11.1977 wydanym przez Prezydenta Miasta Katowice nastąpiła oczywista omyłka wpisu nazwiska. Jaki organ jest następcą prawnym upoważnionym do wydania decyzji sprostowania omyłki? Proszę o podanie przepisu.

Masz inne pytanie do prawnika?

30.8.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Omyłka wpisu nazwiska w akcie własności ziemi

Przedstawienie przepisu jednoznacznie wskazującego, na który organ przechodzą kompetencje do sprostowania, nie jest niestety możliwe. Od podanej w pytaniu daty nastąpił bowiem cały szereg zmian, który w rezulatcje doprowadził do stworzenia w Polsce właściwego samorządu terytorialnego. Zdobycie poszczególnych aktów prawnych (już uchylonych) wiąże się z ogromnym nakładem czasu, nie jest więc możliwe w obecnej chwili. Należy jednak stwierdzić, iż kompetencję do dokonywania sprostowań w aktach własności ziemi przejęły organy samorządu terytorialnego. Z orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, wynika, że sprostowania dokonuje właściwy organ gminy - organ wykonawczy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wzmianka o służebności w akcie własności ziemi nie wystarcza do wpisu w księdze wieczystej

Wzmianka o służebności w akcie własności ziemi nie wystarcza do wpisu w księdze wieczystej

W akcie własności ziemi z dnia 19 listopada 1975 roku zamieszczono uwagę o prawie przejścia i przejazdu przez uwłaszczoną nieruchomość dla każdoczesnych właścicieli określonych parcel. Obecnie właściciele tych działek domagali się wpisania na tej podstawie służebności gruntowej do księgi wieczystej uwłaszczonej nieruchomości. Sądy obu instancji odmówiły wpisu, a sprawa (...)

Kupujemy mieszkanie - u notariusza

Kupujemy mieszkanie - u notariusza

Wizyta u notariusza to ostatni etap procedury zakupu mieszkania np. od dewelopera i etap konieczny – przeniesienie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego jest nieważne. Jakie dokumenty trzeba ze sobą wziąć oraz co powinien przedłożyć deweloper?  Kupujący od notariusza powinien zabrać przede wszystkim pieniądze oraz dokument tożsamości i numer (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty sądowe a opłaty sądowe Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich spraw lepiej jest poczekać, a z jakimi przyśpieszyć. Nowa ustawa zastąpi dotychczasową ustawę z (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 22, poz. 99 ze zm.) oznacza, (...)

Dowody własności w trakcie sądowego działu spadku - opinia prawna

Dowody własności w trakcie sądowego działu spadku - opinia prawna

Stan faktyczny Razem z bratem po przeprowadzonej sprawie sądowej nabyliśmy spadek po zmarłym 15 lat temu ojcu. W skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne składające się z 2 działek. Na  jednej z działek (mniejszej) należących do ojca, 30 lat temu wspólnie ze współmałżonkiem postawiliśmy dom. Po jego wybudowaniu ojciec mój zamieszkiwał z nami do swojej śmierci. (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE. ##baner## Jakie są najważniejsze cele aktu o usługach (...)

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

  Osoba, która chce kupić działkę pod budowę domu ma dwie możliwości. Może kupić działkę budowlaną albo działkę rolną, której odrolnienie związane jest z wieloma formalnościami. Przed zakupem działki najważniejszą rzeczą jaką musi zrobić każdy inwestor jest sprawdzenie stanu formalno-prawnego działki oraz perspektyw związanych z planowanym zagospodarowaniem (...)

Oczywista omyłka pisarska może drogo kosztować

Oczywista omyłka pisarska może drogo kosztować

Błąd w dacie umowy o pracę może drogo kosztować. Przekonała się o tym firma EKO-LAS, którą arbitrzy nakazali wykluczyć z przetargu. Uznali bowiem, że nie jest to oczywista omyłka pisarska, którą można by poprawić. Nadleśnictwo Rudy Raciborskie rozpisało przetarg na prace leśne. Wśród wymogów stawianych wykonawcom zapisano obowiązek zatrudniania co najmniej jednego pracownika (...)

Sprostowanie oczywistej omyłki w orzeczeniu

Sprostowanie oczywistej omyłki w orzeczeniu

  Kiedy sąd poprawi błędy pisarskie lub rachunkowe w orzeczeniu? Popełnione przez sąd błędy pisarskie lub rachunkowe, a także inne oczywiste omyłki podlegają sprostowaniu przez sąd z urzędu bądź na wniosek, także gdy występują w treści uzasadnienia. Jeśli więc np. w ocenie strony sąd dopuścił się błędów rachunkowych w treści postanowienia, to można (...)

Kiedy Twoja oferta może zostać odrzucona?

Kiedy Twoja oferta może zostać odrzucona?

  Kiedy dopuszczalne jest składanie ofert równoważnych? Co do zasady przedmiotu zamówienia nie można opisać przez wskazania patentów, znaków towarowych, pochodzenia. Wyjątkowo dopuszczalne jest opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu (...)

Kary za cofanie liczników w autach

Kary za cofanie liczników w autach

Za „przekręcenie” licznika w samochodzie można trafić nawet na 5 lat do więzienia. 25 maja 2019 r. weszły w życie przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany w Kodeksie karnym, które pozwolą ukrócić oszukańczy proceder cofania liczników w używanych autach. Nowe surowe kary za cofanie liczników w autach Samochodowi kanciarze, a (...)

Do jakiego celu będzie zmierzała nasza polityka lekowa w latach 2018–2022?

Do jakiego celu będzie zmierzała nasza polityka lekowa w latach 2018–2022?

Rada Ministrów przyjęła dokument „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022” Dokument „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022” określa on priorytety działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018-2022. Celem „Polityki Lekowej Państwa” jest zapewnienie pacjentom szerokiego dostępu do skutecznych (...)

Błąd w obliczeniu ceny a sprostowanie - opinia prawna

Błąd w obliczeniu ceny a sprostowanie - opinia prawna

Stan faktyczny Podpisałem umowę w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Wiem, że umowy podjęte w sposób niepoprawny tracą moc. Posiadam pełną dokumentację złożonego protestu - bo taki złożyłem na sposób poprawienia błędu /omyłki - i zmianę ceny całej oferty przez zamawiającego, który uznał to za logiczne. W wyniku poprawy omyłki/błędu dokonano zmiany ogólnej ceny (...)

Projektowane zmiany w regulacjach dotyczących zawodów pielęgniarki, położnej, lekarza i lekarza dentysty

Projektowane zmiany w regulacjach dotyczących zawodów pielęgniarki, położnej, lekarza i lekarza dentysty

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Głównym tego celem jest dokonanie zmian, które miałyby pozwolić na prowadzenie kształcenia w tych zawodach przez wszystkie podmioty niezależnie od ich formy organizacyjnej po spełnieniu określonych wymagań, prawidłowe wykonywanie nadzory przez (...)

Jak przygotować pismo w postępowaniu przed sądem administracyjnym?

Jak przygotować pismo w postępowaniu przed sądem administracyjnym?

  W postępowaniu sądowym pisma stron zawierają przede wszystkim określone wnioski oraz oświadczenia. Poniższe warunki odnoszą się do pism wszystkich uczestników postępowania, zarówno do organów administracyjnych jak i do jednostek uczestniczących w sprawie. Jakie elementy powinno zawierać każde pismo strony w postępowaniu sądowym? Strona przygotowując pismo, (...)

Wszystko o protokołach w postępowaniu karnym

Wszystko o protokołach w postępowaniu karnym

  Zagadnienia ogólne Kodeks postępowania karnego rozróżnia czynności, z których protokół musi być sporządzony, oraz czynności, z których protokół można sporządzić, ale nie jest to bezwzględnie konieczne. Zgodnie z art. 143 § 1 k.p.k., zawsze należy sporządzić protokół z: przyjęcia ustnego zawiadomienia (...)

Świadectwo pracy stwierdza jedynie fakty

Świadectwo pracy stwierdza jedynie fakty

Zwolniony pracownik wniósł powództwo o sprostowanie świadectwa pracy i wskazanie, że umowa o pracę został rozwiązana za wypowiedzeniem ze strony pracodawcy, a nie bez wypowiedzenia z winy pracownika. Rzecz jednak w tym, że wcześniej nie skarżył tego właśnie trybu wypowiedzenia. I dlatego też Sąd Rejonowy powództwo oddalił, bo doszedł do wniosku, że świadectwo (...)

Kiedy wydawane jest świadectwo pracy?

Kiedy wydawane jest świadectwo pracy?

Obowiązek wydania świadectwa pracy W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Świadectwo pracy jest dokumentem zawierającym informacje o zakończonym zatrudnieniu. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. ##baner## Wydanie (...)

Prawo prasowe po nowemu. Co ze sprostowaniem?

Prawo prasowe po nowemu. Co ze sprostowaniem?

Sejm uchwalił przygotowaną przez Senat nowelizację prawa prasowego. Jedynym sposobem odpowiedzi na materiał pozostanie sprostowanie. Projekt reguluje warunki, na jakich publikowane ma być sprostowanie. Powinno być ono nadesłane w terminie do 21 dni. Zmienia to zapisy przyjęte w Senacie, które przewidywały na jego dostarczenie czas o siedem dni krótszy. Obowiązywać przestanie odwołanie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przekazanie gospodarstwa rolnego

Przekazanie gospodarstwa rolnego

Ojciec zamierza przekazać synowi oraz córce dwa gospodarstwa rolne, których jest jedynym właścicielem na mocy postanowień sądu (dotyczą oddzielnie dwóch gospodarstw). Ponadto posiada akty własności (...)

Niezgodność wpisu w księdze wieczystej

Niezgodność wpisu w księdze wieczystej

Była działka; podczas znoszenia współwłasności tej nieruchomości, nastąpiła omyłka wpisu w księdze wieczystej w dziale II. Omyłkowo został oprócz prawowitych właścicieli jeszcze ktoś inny (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Darowizna - problem z nieuregulowaną własnością

Darowizna - problem z nieuregulowaną własnością

Babcia chce przekazać mi w formie darowizny działeczkę. Działkę podarowali jej rodzice w latach pięćdziesiątych i ma to odzwierciedlenie w księdze wieczystej. Na początku lat 70 gmina nadawała (...)

Początek biegu terminu zasiedzenia służebności

Początek biegu terminu zasiedzenia służebności

Czy w sprawie o zasiedzenie służebności drogowej bieg tego zasiedzenia może rozpoczynać się w dniu opublikowania Ustawy Uwłaszczeniowej z dnia 04 listopada 1971 (zasiedzenie służebności drogowej (...)

Błędny AWZ

Błędny AWZ

Geodeta - biegły sądowy stwierdził pisemnie, że nieruchomość mylnie została wpisana do aktu własności ziemi (AWZ) i w konsekwencji ten błędny AWZ stał się podstawą wpisu do ewidencji gruntów (...)

Dział spadku według aktu własności ziemi

Dział spadku według aktu własności ziemi

Sąd stwierdził nabycie spadku po zmarłym przez wdowę po nim (2/4) oraz jego dwie siostry po 1/4 (małżonkowie nie mieli dzieci). Przy czym wchodzący w skład spadku udział w gospodarstwie rolnym (...)

Pomyłka pisarska w postanowieniu sądu

Pomyłka pisarska w postanowieniu sądu

Sędzia sądu rejonowego oparł treść wyliczeń zawartych w postanowieniu kończącym postępowanie na opinii biegłego. Podając w postanowieniu wielkości udziałów w części wspólnej nieruchomości (...)

Pomyłka w nazwisku pozwanego

Pomyłka w nazwisku pozwanego

Powód wysłał pozew do sądu elektronicznego. Jednak wypisując pozew popełnił pomyłkę w nazwisku pozwanego przekręcając jedną literę. Sąd wydał nakaz zapłaty opierając się na danych z pozwu. (...)

Poprawienie i złożenie sprawozdania finansowego

Poprawienie i złożenie sprawozdania finansowego

Prowadzę Sp. z o.o. od grudnia 2004 r. i zgodnie z prawem musiałem sporządzić sprawozdanie finansowe za 2005 r., co zrobiłem. Niestety nie uwzględniłem roku 2004 w sprawozdaniu fin. za 2005 r.(okres (...)

Błędna stawka VAT a odrzucenie oferty

Błędna stawka VAT a odrzucenie oferty

W przetargu na budowę sieci wodociągowej złożono dwie oferty. Oferta nr 1 jest kilkanaście tysięcy tańsza od oferty nr 2, jednakże wykonawca zastosował złą stawkę VAT. Wykonawcy z przyczyn (...)

Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości

Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości

Jestem dzierżawcą części nieruchomości komunalnej o powierzchni 0,1600 ha, którą użytkuję na poprawienie warunków zagospodarowania działki siedliskowej Aktualnie złożyłem wniosek o sprzedaż (...)

Korekta zapisów w umowie zlecenie

Korekta zapisów w umowie zlecenie

Firma podpisała 30 października 2009 umowę zlecenie ze zleceniobiorcą, ale dopiero teraz (czyli po 10 miesiącach) zorientowała się, że w umowie zlecenie jest błąd. W zawartym dokumencie są sprzeczne (...)

Pozbawienie możliwości prostowania protokołu

Pozbawienie możliwości prostowania protokołu

W sprawie z mojego powództwa o zachowek sędzia nie dyktuje do protokołu, a protokolantka wypisuje "co chce" - wszystko wskazuje na to, że jest skorumpowana i pisze tak (lub nie pisze wcale), by było (...)

Termin do sprostowania wyroku

Termin do sprostowania wyroku

Sąd rejonowy wydał wyrok. Napisał w nim: z powództwa AB przeciwko CD o: a,b,c,d,e, a ja wcale nie wnosiłam o "c". Oddala powództwo w części dotyczącej "c". Sąd jest nad uprzejmy i celowo rozstrzyga (...)

Sprostowanie uzasadnienia

Sprostowanie uzasadnienia

W jaki sposób osoba wobec której umorzono śledztwo, może żądać sprostowania treści zawartych w uzasadnieniu umorzenia, jeśli są one niezgodne z prawdą? Czy można wnieść o sprostowanie tych (...)

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

W odpowiedzi na moje pytanie odpowiedzieliście Państwo m.in., że "W świadectwie pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę ma zostać wpisana rzeczywista przyczyna rozwiązania umowy o pracę (...)

Sprostowanie świadectwa pracy

Sprostowanie świadectwa pracy

Zadzwoniła do mnie była pracownica ( pracowała od 06.03.2006r. do 01.04.2006r.) o wystawienie korekty świadectwa pracy. Na pieczątce jest z up. i moje nazwisko bez imienia. Pracownica potrzebuje świadectwo (...)

FORUM PRAWNE

Ojciec jest, ale czy w akcie urodzenia moge wpisac ojciec nieznzny ??

Ojciec jest, ale czy w akcie urodzenia moge wpisac ojciec nieznzny ?? miałam niedawno rozprawe w sprawie alimentów na ciaze od miesiaca 7 do 3 miesiecy po urodzeniu dziecka. (przewodniczył facet sedzia) (...)

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

Podział majątku

Podział majątku Komu należy się dom wybudowany na działce nalężącej do jednego ze współmałżonków (niezamieszkały). Jak spłacić drugą stronę stronę wg czego? Nakładów, aktualnej wartości? (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Nieścisłości w akcie notarialnym z 1947r.

Nieścisłości w akcie notarialnym z 1947r. Nietypowa sprawa więc na wstępie od razu nadmieniam, iż trochę się rozpiszę aby przedstawić sprawę w jak najmniej zawoalowany sposób. Witam Sprawa (...)

Akt własności ziemi.

Akt własności ziemi. Witam. Ostatnio po śmierci mojej mamy znalazł się w domu akt własności ziemi. Należy on do DRUGIEJ żony mojego pradziadka. Pierwszą żoną pradziadka była zaś jej siostra (...)

jak uprawomocnić akt własności ziemi?

jak uprawomocnić akt własności ziemi? jak uprawomocnić akt własności ziemi?

kto wydaje akt własności ziemi?

kto wydaje akt własności ziemi? kto wydaje akt własności ziemi?

Zasiedzenie - przeniesienie sprawy, powołanie świadków

Zasiedzenie - przeniesienie sprawy, powołanie świadków Witam serdecznie. Bardzo proszę o poradę, ponieważ jestem załamana i nie wiem co mam robić 8 sierpnia dostałam (na swój nieaktualny adres (...)

Czy dom wchodzi w spadek?

Czy dom wchodzi w spadek? Witam Matka ma ziemie i ma akt wlasnosci tej ziemi,na tej ziemi postawili z ojcem bardzo dawno dom. Dom nie ma aktu wlasnosci.Ojciec ma pole orne. Ojciec umiera i nie zostawia (...)

omyłka pisarska w pismie do sądu

omyłka pisarska w pismie do sądu witam, mój problem przedstawia się w sposób następujący: 1. w dniu 07.07.2011r odebrałam Postanowienie sądu dotyczące odrzucenia sprzeciwu do nakazu zapłaty (...)

zasadność zatrzymania przez policję

zasadność zatrzymania przez policję Moje sprawa przedstawia się następująco. Zostałem zatrzymany przez Policję ponieważ zgodnie z policjantem złamałem art. 244 par. 1 kpk. Napisałem zażalenie (...)

jak napisac podanie do wójta gminy o poprawienie drogi?

jak napisac podanie do wójta gminy o poprawienie drogi? jak napisac podanie do wójta gminy o poprawienie drogi?

Remont

Remont Witam, nie wiem czy dobrze trafiłem i czy mój problem jest zgodny z tematem tego forum ale chętnie poznam waszą opinię, która może być dla mnie bardzo pomocna. Witam, nie wiem czy dobrze (...)

Remont

Remont Witam, nie wiem czy dobrze trafiłem i czy mój problem jest zgodny z tematem tego forum ale chętnie poznam waszą opinię, która może być dla mnie bardzo pomocna. A więc zleciłem pracę remontowe (...)

Wypowiedzenie umowy z żądaniem zwrotu środków za opłacone faktury

Wypowiedzenie umowy z żądaniem zwrotu środków za opłacone faktury Jakiś czas temu podpisałem umowę z pewną firmą, na wykonanie strony internetowej, która niestety nie wywiązała się z umowy (...)

Niepodpisana umowa w orginalnej formie, a zapewnienia mailowe/sms/telefoniczne / odstapienie

Niepodpisana umowa w orginalnej formie, a zapewnienia mailowe/sms/telefoniczne / odstapienie Witam, zlecilem usluge pewnej firmie o wykonanie serwisu www. Zalczylem im specyfikacje wykonana przez inna (...)

Sprostowanie

Sprostowanie Mój e-mail to mania_justyna22@interia.pl

jak napisać sprostowanie faktury?

jak napisać sprostowanie faktury? jak napisać sprostowanie faktury?

Sprostowanie na artykuł.

Sprostowanie na artykuł. Piszę w takiej sprawie. Czy Nowelizacja prawa prasowego zakłada pozostawienie sprostowań jako jedynej reakcji na publikację? Czy możliwa jest jednak odpowiedź w jakiejś (...)

Porady prawne