Opiekun na wypadek śmierci

Pytanie:

W jaki sposób mogę wskazać opiekuna mojego dziecka na wypadek mojej śmierci tak, by nie musiał ustanawiać go sąd. Czy ma być to testament, zwykłe pismo złożone gdzieś w domu, czy inny dokument potwierdzony notarialnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.5.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opiekun na wypadek śmierci

Decydujące znaczenie dla wyboru opiekuna ma dobro pozostającego pod opieką dziecka i to, że wybór takiej osoby należy do sądu opiekuńczego. Wybór na pewno zwiękasz prawdopodobieństwo, iż to właśnie osoba wskazana przez rodzica zostanie opiekunem, jednak nie oznacza, że sąd jest nią związany. Wręcz przeciwnie, nie zwalnia ona sądu nie tylko od zbadania, czy osoby takie odpowiadają kryteriom, jakim musi odpowiadać opiekun. Pierwszeństwo w objęciu opieki przysługuje więc osobom wskazanym przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli oni pozbawieni władzy rodzicielskiej. To wskazanie nie wymaga żadnej formy szczególnej, ani też nie musi być dokonane w testamencie. Jednak dokonanie go na przykład w testamencie właśnie nada temu wskazaniu cechę jednoznaczności i pewności, iż o tę włąśnie osobę chodziło.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne