Opłata za odwołanie od kary za brak biletu

Pytanie:

Czy PKP ma prawo pobierać opłatę manipulacyjną za rozpatrzenie odwołania się od niesłusznie wystawionego mandatu? W piśmie, jakie otrzymałam PKP zawiadamia mnie, że należności zostaną anulowane po wpłacie w/w opłaty. W przeciwnym wypadku zostanie wniesiony pozew do Sądu.

Masz inne pytanie do prawnika?

30.8.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opłata za odwołanie od kary za brak biletu

Wewnętrzne postępowanie reklamacyjne jest określone regulaminem wydawanym przez PKP. Tryb wnoszenia odwołania od nałożonej przez przewoźnika opłaty dodatkowej (czyli tzw. "mandatu") nie jest regulowany przez przepisy prawa, a jedynie przez regulamin PKP, który ma charakter umowny zgodnie z art. 384 i nast. ustawy Kodeks cywilny, czyli stanowi składnik umowy przewozu zawieranej przez pasażera z przewoźnikiem z chwilą zakupu biletu lub zajęcia miejsca w środku transportu. Skoro regulamin ma charakter umowny, to znaczy, że pasażer godzi się na jego zastosowanie do zawieranej z przewoźnikiem umowy (oczywiście jest to zgoda "formalna", gdyż w rzeczywistości nikt nie zapoznaje się z ogólnymi warunkami umów przy zawieraniu umowy). Taka formalna zgoda na warunki umowy powoduje, że jest Pani związana jej postanowieniami, czyli m.in. że zgodziła się Pani na pobieranie przez PKP opłaty manipulacyjnej od wniesienia odwołania. Oczywiście istnieją środki prawne pozwalające konsumentowi na pozbawienie mocy prawnej takiego postanowienia regulaminu narzuconego przez przedsiebiorcę, które rażąco narusza jego interesy (art. 385 [1] ustawy Kodeks cywilny), jednak dochodzenie przez konsumenta uznania takiego postanowienia za niedozwolone następuje w postępowaniu sądowym (szczegóły w poradzie Niedozwolone klauzule umowne w obrocie z konsumentami). Poza tym, w razie wniesienia pozwu przeciwko pasażerowi przez PKP, pasażer może dowodzić wszelkimi środkami dowodowymi, że wysunięte przeciw niemu roszczenia PKP są niezasadne.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne