Opodatkowanie odziedziczonej nieruchomości

Pytanie:

Odziedziczyłem po ojcu część działki rolnej. Działka nie ma aktu własności jest wspólną własnością kilku spadkobierców. Nawet nie wiem jaką powierzchnię ma ta działka. Jest użytkowana i zamieszkał przez jego siostrę też współwłaścicielkę. Jak przedstawia się sprawa podatku od tego spadku? Czy muszę go zapłacić?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.6.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie odziedziczonej nieruchomości

Nie, nabycie w drodze spadku gospodarstwa rolnego lub jego części jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r., Nr 16, poz. 89 z późn. zm.). Ustawa ta nie definiuje co prawda pojęcia gospodarstwa rolnego, lecz stosownie do art. 4 ust. 5 ustawy, ilekroć w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn mowa jest o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym - Dz. U. z 1993 r., Nr 94, poz. 431 z późn. zm.). Z przepisów tych z kolei wynika, iż za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów (sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. W konsekwencji nabycie w drodze spadku działki rolnej zwolnione jest od podatku od spadków i darowizn (jeżeli jej powierzchnia jest większa niż wskazana powyżej).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne