Opodatkowanie zaliczek w usługach turystyki

Pytanie:

Otrzymałem od kontrahenta zaliczkę na imprezę turystyczną. Czy mogę wystawić kontrahentowi fakturę VAT na część zaliczki i naliczyć VAT? Czy kontrahent (firma) od tej faktury może odliczyć VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie zaliczek w usługach turystyki

10.1.2006

Powstanie obowiązku podatkowego odnośnie otrzymanej zaliczki jest ściśle uzależnione od tego, czy podatnik rozlicza usługi turystyczne metodą marży czy też na zasadach ogólnych. W pierwszym przypadku, otrzymanie zaliczki nie rodzi obowiązku podatkowego. Zgodnie bowiem z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku VAT, w przypadku świadczenia usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury marży, o której mowa w art. 119 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ustalenia marży, nie później jednak niż 15. dnia od dnia wykonania usługi. Przepis ten wprowadzono, ponieważ w chwili otrzymania zaliczki nie zawsze jest możliwe określenie marży. Otrzymanie zaliczki na usługi turystyczne opodatkowane marżą nie powoduje zatem powstania obowiązku podatkowego i nie może być udokumentowane fakturą.

Jeśli jednak podatnik rozlicza usługi turystyczne na zasadach ogólnych, wówczas otrzymanie zaliczki, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o VAT, powoduje powstanie obowiązku podatkowego i oznacza konieczność wystawienia faktury VAT na otrzymaną zaliczkę. Tylko wtedy faktura VAT rodzi po stronie jej nabywcy prawo do odliczenia podatku naliczonego (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o VAT).

Potrzebujesz porady prawnej?