Organy nadzoru budowlanego

Pytanie:

Czy i jakie uprawnienia ma Wojewoda w sprawach cofnięcia nakazu rozbiórki w celu uzupełnienia dokumentów, bądź przywrócenia terminu na uzupełnienie dokumentów?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Organy nadzoru budowlanego

Zgodnie z prawem budowlanym, zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonują następujące organy:

  • starosta; 
  • wojewoda; 
  • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Natomiast zadania nadzoru budowlanego wykonują następujące organy:

  • powiatowy inspektor nadzoru budowlanego; 
  • wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej; 

 Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego:

  • badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień; 
  • sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego

Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Przeglądy okresowe a remont budynku

Wczoraj 9:52:28 przez: AdamLeba