Oznaczenie strony umowy sprzedaży

Pytanie:

"W przypadku zakupu nieruchomości (pomieszczeń biurowych) przez osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą w akcie notarialnym może występować jako strona: firma, dane działalności gospodarczej (NIP, REGON) itd. lub osoba fizyczna (właściciel ze współmałżonkiem)? Która opcja jest korzystniejsza dla zabezpieczenia praw własności lub ogólnie faktów prawnych? "

Odpowiedź prawnika: Oznaczenie strony umowy sprzedaży

Stroną czynności prawnej może być osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zdolności tej nie ma wspomniana firma, ma ją osoba prowadząca działalność pod tą firmą. Bez znaczenia prawnego pozostaje fakt zaznaczenia w akcie notarialnym, że nieruchomość będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej. Nieruchomość, kupiona za pieniądze pochodzące z majątku wspólnego wejdzie do tego majątku. Warto także zaznaczyć, że przedmioty służące do prowadzenia działalności gospodarczej należą do obojga małżonków, nawet jeśli zostały nabyte ze środków z majątku odrębnego. Jest prawdopodobne, że kupno nieruchomości będzie przekraczać zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym małżonków i konieczna może się okazać zgoda drugiego małżonka, jeżeli stroną umowy jest tylko jeden z nich. Zależy to jednak od konkretnego przypadku (przede wszystkim od ogólnej sytuacji finansowej). Zgoda musi być udzielona z zachowaniem formy wymaganej dla danej czynności prawnej (tu: akt notarialny), stąd w takich sytuacjach najczęściej oboje małżonkowie zawierają umowę (są jej stronami).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika