Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym

Pytanie:

Czy pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w sierpniu 2005 bez uiszczenia opłaty skarbowej 15 zł upoważnia do wypłaty pieniędzy przez bank?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym

Co do zasady posiadacz rachunku bankowego może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na jego rachunku bankowym. Swoboda ta obejmuje także umocowanie do ustanawiania pełnomocników, którzy mogliby w jego imieniu dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym może być udzielone w umowie rachunku bankowego lub może zostać udzielone później. Jednakże w umowie zawartej pomiędzy posiadaczem rachunku bankowego a bankiem mogą być zawarte postanowienia ograniczające swobodę dysponowania tymi środkami. Z reguły banki ustanawiają dla pełnomocnictw, które nie zostały ustanowione w umowie rachunku bankowego szczególne warunki. Takim powszechnym warunkiem uznania przez bank pełnomocnictwa jest dostarczenie przez pełnomocnika wzoru podpisu. Ograniczenia ustanawiania pełnomocnictw do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym powinny być zawarte w umowie rachunku bankowego bądź wzorcu umownym. Jeżeli bank zastrzegł, że skuteczne będzie tylko pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym, od którego uiszczona została opłata skarbowa, to brak tej opłaty sprawia, że pełnomocnictwo jest bezskuteczne wobec banku.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: