Pełnomocnik a doręczenia

Pytanie:

W postępowaniu administracyjnym jest ustanowiony pełnomocnik. Zgodnie z art. 40 § 2 kpa w przypadku ustanowienia pełnomocnika organ administracji państwowej doręcza pisma pełnomocnikowi. Czy jako strona postępowania, która ustanowiła pełnomocnika mogę zażądać od organu administracji by pisma były jednak kierowane pod mój adres?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.1.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnik a doręczenia

Zgodnie z art. 40 § 5 kpa, jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. W związku z tym przepisem, co do zasady, doręczenie pisma stronie (która ustanowiła pełnomocnika) jest prawnie bezskuteczne.

Jednakże istnieje wyjątek od w/w zasady, wynikający ze swobody układania stosunku strony z pełnomocnikiem. Strona, jako mocodawca, ma prawo swobodnie ustalać zakres czynności pełnomocnika, w związku z tym, organ administracyjny powinien uwzględnić wniosek strony o doręczanie pism stronie (pomimo ustanowienia pełnomocnika).

Strona udzielając pełnomocnictwa powinna wyraźnie zaznaczyć, do jakich czynności pełnomocnik jest umocowany i w ramach tego umocowania może wyłączyć doręczanie pełnomocnikowi wszelkich pism. Wówczas wniosek o doręczanie pism stronie (pomimo ustanowienia pełnomocnika), organ administracyjny będzie zobowiązany uwzględnić.

Porady prawne

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że został już ustanowiony pełnomocnik i prawdopodobnie udzielono pełnomocnictwa ogólnego (do wszystkich czynności w sprawie). W tej sytuacji zasadne będzie, w pierwszej kolejności, wyraźne (najlepiej pisemne) ograniczenie pełnomocnictwa (tj. wyłączenie doręczania pism pełnomocnikowi), a następnie złożenie wniosku do organu administracyjnego o doręczanie pism stronie - nie pełnomocnikowi (w związku z ograniczeniem pełnomocnictwa).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne