PIT-11 dla pracownika na wychowawczym

Pytanie:

Pracownica złożyła wniosek o urlop wychowawczy od 28.08.2007 r. do 19.02.2008 r. Pracodawca udzielił urlopu wychowawczego we wskazanym terminie. Kiedy wystawić i doręczyć pracownicy PIT-11 za rok 2007 - czy 28.08.2007 r., czy dopiero w styczniu 2008 r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.8.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: PIT-11 dla pracownika na wychowawczym

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy są zobowiązani sporządzić informację określoną w ust. 1 i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka, z zastrzeżeniem ust. 5.

Powyżej przytoczony przepis art. 39 ust. 2 wskazuje, że informacja PIT-11/8B wystawiana jest za okres, w którym płatnik miał obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy, a nie za okres, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy z płatnikiem (tak: postanowienie Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów z dnia 6 kwietnia 2005 r., sygn. US33/NL/LF/II/415/4111-6/05/PG).

Zatem pracownicy, która co prawda jest zatrudniona, ale np. od sierpnia w związku z urlopem macierzyńskim ustanie obowiązek poboru zaliczek należy wystawić PIT-11 do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda